In M.Of. nr. 540 din data de 20 iulie 2015 a fost publicata Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale.

Legea lipseste de efecte o serie de prevederi legale, anuland anumite obligatii fiscale ce au fost stabilite sau care ar fi putut fi stabilite in sarcina contribuabililor pentru perioadele fiscale cuprinse intre 1 ianuarie 2012 si 30 iunie 2015.

Legea pune astfel capat controverselor si incertitudinilor generate de respectivele prevederi legale, in temeiul carora organele fiscale aveau dreptul de a stabili obligatii fiscale suplimentare de plata ca urmare a:

  • reconsiderarii/reincadrarii unei activitati in activitate dependenta;
  • recalificarii sumelor reprezentand indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii de catre angajatii care si-au desfasurat activitatea pe teritoriul altei tari;
  • depasirii de catre persoanele care realizau venituri din drepturi de proprietate intelectuala a plafonului de TVA si neinregistrarea acestora ca platitori de TVA;
  • neachitarii contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) de catre persoanele pentru care baza lunara de calcul al CASS era mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara si, respectiv, de catre persoanele care nu realizau venituri si pentru care baza lunara de calcul al CASS era salariul de baza minim brut pe tara.

ORGANELE FISCALE NU MAI POT RECONSIDERA/REINCADRA O ACTIVITATE CA DEPENDENTA

Potrivit Legii, pentru perioadele fiscale anterioare datei de 1 iulie 2015, organele fiscale nu mai pot reconsidera/reincadra o activitate ca activitate dependenta si, in consecinta, nu mai pot emite o decizie de impunere ca efect al unei astfel de reconsiderari/reincadrari.

In cazul in care deciziile de impunere au fost deja emise si comunicate contribuabililor, organele fiscale vor anula din oficiu diferentele de obligatii fiscale principale, precum si obligatiile fiscale accesorii, care nu au fost achitate pana la data intrarii in vigoare a Legii, respectiv 23 iulie 2015.

ORGANELE FISCALE NU MAI POT RECALIFICA DIURNELE

Sumele platite cu titlu de indemnizatie pentru perioada delegarii si detasarii in strainatate pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015 nu mai pot fi recalificate de catre organele fiscale. Prin urmare, organele fiscale nu mai pot emite decizii de impunere in acest sens.

In masura in care aceasta recalificare a fost dispusa de organele fiscale, in baza unei decizii de impunere emise si comunicate contribuabililor, diferentele de obligatii fiscale principale si respectiv obligatiile fiscale accesorii neachitate pana la data de 23 iulie 2015, vor fi anulate din oficiu de catre organele fiscale.

ORGANELE FISCALE NU MAI POT PRETINDE TVA ASUPRA VENITURILOR REALIZATE DIN DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Organele fiscale nu mai pot emite decizii de impunere pentru diferentele de taxa pe valoarea adaugata aferenta veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuala pentru depasirea de catre contribuabili a plafonului de TVA si pentru neinregistrarea ca platitor de TVA pentru perioadele anterioare datei de 01 iulie 2015.

Obligatiile fiscale impuse prin deciziile emise deja in acest sens si comunicate contribuabilului, care nu au fost achitate pana la data de 23 iulie 2015 vor fi anulate din oficiu de organele fiscale, cu exceptia situatiei in care contribuabilul si-a exercitat dreptul de deducere in primul decont de TVA depus dupa emiterea unei astfel de decizii de impunere. In acest caz, organele fiscale vor anula doar obligatiile fiscale accesorii.

ORGANELE FISCALE NU MAI POT PRETINDE PLATA CASS DE LA ANUMITE CATEGORII DE CONTRIBUABILI

Organele fiscale nu mai pot emite decizii de impunere privind CASS datorata de persoanele pentru care baza lunara de calcul al CASS a fost, in perioada fiscala cuprinsa intre 01 ianuarie 2012 si 30 iunie 2015, mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara, si nici decizii de impunere privind CASS datorata de persoanele care nu au realizat venituri in perioada amintita si pentru care baza lunara de calcul al CASS era salariul de baza minim brut pe tara.

Daca astfel de decizii au fost emise si comunicate contribuabililor, obligatiile fiscale principale si accesorii stabilite prin acestea si neachitate pana la data de 23 iulie 2015 vor fi anulate din oficiu de organele fiscale.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article