In M.Of. nr. 119 din data de 4 martie 2013 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (denumita in continuare „Ordonanta”), ce a intrat in vigoare la data de 15 martie 2013. Prin Hotararea Guvernului nr. 88/2013, publicata in M.Of. nr. 137 din data de 14 martie 2013, au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Ordonantei (denumite in continuare „Normele”).

Ordonanta a fost adoptata in scopul asigurarii unui cadru pentru realizarea unor programe si proiecte in domeniul protectiei mediului, pentru imbunatatirea calitatii aerului si pentru incadrarea in valorile-limita prevazute de legislatia comunitara in domeniu. Adoptarea Ordonantei este justificata si prin asigurarea conformitatii cu recomandarile Comisiei Europene cuprinse in comunicarea din 14 decembrie 2012, potrivit careia taxarea autoturismelor nu trebuie sa se bazeze pe criterii specifice tehnologice, ci pe date de performanta obiective, disponibile in mod obisnuit si relevante din punctul de vedere al politicilor, cum ar fi emisiile de CO2.

Astfel, ordonanta stabileste cadrul legal privind instituirea timbrului de mediu (denumit in continuare „timbru”).

Caror autovehicule li se aplica timbrul?

Timbrul se aplica pentru autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 si N1, N2, N3, astfel cum sunt acestea definite in Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea (RNTR 2). Prin exceptie, timbrul nu se aplica:

 • autovehiculor apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • autovehiculelor special modificate in scopul conducerii de catre persoanele cu handicap, precum si in scopul preluarii si transportarii persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite in Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • autovehiculelor destinate a fi utilizate de fortele armate, fortele de securitate a statului, de politie, de jandarmerie, de politia de frontiera si de pompieri;
 • autovehiculelor definite conform RNTR 2 destinate serviciilor de ambulanta si medicina, autovehiculelor speciale echipate corespunzator pentru acordarea ajutorului de urgenta, precum si autovehiculelor speciale destinate serviciilor de descarcerare si de stingere a incendiilor;
 • autovehiculelor care fac parte din categoria celor hibride si electrice;
 • autovehiculelor:
  • incadrate in categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor art. 3 pct. 50din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
  • acordate institutiilor de invatamant, sanatate si cultura, ministerelor, altor organe ale administratiei publice, structurilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national, asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica, de catre guverne straine, organisme internationale si organizatii nonprofit si de caritate, prin donatii sau finantate direct din imprumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica;
  • confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si acordate cu titlu gratuit in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
  • destinate competitiilor sportive, definite conform prevederilor legale in vigoare;
  • dobandite prin mostenire, in cazul in care aceasta a intervenit in intervalul de 2 ani de la data deschiderii succesiunii;
  • dobandite prin partaj.

Cand se plateste timbrul?

Obligatia de plata a timbrului intervine o singura data, astfel:

 • cu ocazia inscrierii in evidentele autoritatii competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de catre primul proprietar din Romania si atribuirea unui certificat de inmatriculare si a numarului de inmatriculare;
 • la reintroducerea in parcul auto national a unui autovehicul, in cazul in care, la momentul scoaterii sale din parcul auto national, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduala a timbrului;
 • cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat si pentru care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii;
 • cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat in situatia autovehiculelor pentru care s-a dispus de catre instante restituirea sau inmatricularea fara plata taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Ce se intampla in cazul in care s-a platit taxa de poluare?

In cazul in care pentru un autovehicul s-a platit taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul prevazut de Ordonanta si pentru care nu s-a dispus de catre instante restituirea acestora, autovehiculul este ulterior scos din parcul auto national si i se restituie ultimului proprietar valoarea reziduala a timbrului.

Valoarea reziduala a timbrului reprezinta suma care ar fi platita pentru respectivul autovehicul daca acesta ar fi inmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto national, calculata in baza legislatiei dupa care s-a stabilit cuantumul taxei datorate la momentul inmatricularii, in lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul inmatricularii sau transcrierii dreptul de proprietate asupra unui autovehicul rulat, folosindu-se varsta vehiculului de la momentul scoaterii din parcul auto national.

Contestarea sumei reprezentand timbrul

Suma reprezentand timbrul poate fi contestata atunci cand persoana care urmeaza sa inmatriculeze sau sa transcrie dreptul de proprietate asupra unui autovehicul rulat poate face dovada ca autovehiculul sau s-a depreciat intr-o masura mai mare decat cea indicata de grila prevazuta in Anexa nr. 3 privind cota de reducere a timbrului.

Stabilirea, verificarea si colectarea, inclusiv solutionarea contestatiilor privind timbrul datorat de catre contribuabili, se realizeaza de catre organul fiscal competent, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoana nemultumita de raspunsul primit la contestatie se poate adresa instantelor de contencios, competente potrivit legii.

Ecotichetul

In vederea stimularii vehiculelor noi, nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, persoanele fizice, unitatile administrativ-teritoriale si institutiile publice care achizitioneaza autovehicule electrice noi beneficiaza de un tichet cu valoare nominala, pentru fiecare autovehicul nou achizitionat, denumit in continuare ecotichet.

Ecotichetul are o valoarea nominala de 12.000 lei si se suporta din bugetul Fondului pentru mediu.

Alte dispozitii

Nu in ultimul rand, Ordonanta cuprinde si prevederi cu privire la modalitatea de calcul, reducerea si ajusstarea timbrului, sau restituirea valorii reziduale.

De asemenea, Anexele la Ordonanta reglementeaza:

 • Nivelul timbrului de mediu in functie de emisia de dioxid de carbon si norma de poluare, exprimat in euro/1 gram km (nr. 1 si 2);
 • Cota de reducere a timbrului de mediu (nr. 3);
 • Nivelul timbrului de mediu pentru normele de poluare Euro 2, Euro 1 si non-Euro (nr. 4);
 • Nivelul timbrului de mediu pentru autovehiculele din categoriile N1, N2, N3, M2 si M3 (nr. 5);

Grila privind cotele de reducere suplimentara in functie de rulajul mediu anual real al autovehiculului (nr. 6).

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article