Potrivit unui comunicat de presa publicat de compartimentul relatii externe, relatii cu presa si protocol al Curtii Constitutionale, la data de 4 noiembrie 2015, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2711 alin. (5) din O.U.G. nr. 34/2006 si a constatat ca sintagma “si sa prevada plata neconditionata  la prima cerere a autoritatii contractante, in masura in care contestatia/cererea/plangerea va fi respinsa”, este neconstitutionala.

Solutia pronuntata are in vedere considerentele Deciziei Curtii Constitutionale nr. 5 din 15 ianuarie 2015, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 188 din 19 martie 2015, potrivit carora retinerea neconditionata a garantiei de buna-conduita in cazul respingerii contestatiei/cererii/plangerii ingradeste accesul liber la justitie, prevazut de art. 21 alin. (1) din Constitutie, prin descurajarea contestatorului de a formula o contestatie/cerere/plangere, considerandu-se de plano ca orice respingere se converteste intr-o sanctiune pentru un comportament necorespunzator.

De asemenea, prin retinerea neconditionata a acestei garantii de buna-conduita este afectat si dreptul de proprietate privata prevazut de art. 44 din Constitutie, diminuarea patrimoniului autorilor contestatiilor/cererilor/plangerilor neputand fi consecinta directa a exercitarii unui drept sau libertati fundamentale, respectiv a unui drept procesual.

Decizia este definitiva si general obligatorie si se va comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si instantelor care au sesizat Curtea Constitutionala, respectiv Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si Curtea de Apel Alba Iulia – Sectia de contencios administrativ si fiscal.

Argumentatiile retinute in motivarea solutiilor pronuntate de Curtea Constitutionala vor fi prezentate in cuprinsul deciziilor, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Textul integral al comunicatului poate fi accesat aici: https://www.ccr.ro/noutati/COMUNICAT-DE-PRES-182.

Similar articles

Approval of the general framework of concession contracts for the natural gas distribution (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 284 din data de 15 aprilie 2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini (Hotararea). Cadrul general privind regimul juridic al contractelor …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article