In M.Of. nr. 355 din data de 22 mai 2015 a fost publicata Legea nr. 117/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale si a altor acte in domeniul protectiei concurentei.

Principalele noutati aduse de Lege vizeaza:

  • majorarea amenzii aplicabile persoanelor fizice care savarsesc practici de concurenta neloiala;
  • formularea actiunilor izvorand dintr-o practica de concurenta neloiala direct in instanta.

MAJORAREA AMENZII APLICABILE PERSOANELOR FIZICE

Prin Lege, se majoreaza pragurile amenzii aplicabile persoanelor fizice care savarsesc practicile de concurenta neloiala ce constituie contraventii potrivit Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, de la 1.000 lei la 5.000 lei, la 5.000 lei pana la 10.000 lei.

Noile praguri ale amenzii devin incidente pentru urmatoarele practici de concurenta neloiala, savarsite cu vinovatie, in masura in care nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate infractiuni, potrivit legii penale:

  • denigrarea unui competitor sau a produselor/serviciilor sale, realizata prin comunicarea ori raspandirea de informatii care nu corespund realitatii despre activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia, de natura sa ii lezeze interesele;
  • deturnarea clientelei unei intreprinderi prin folosirea unor secrete comerciale, pentru care respectiva intreprindere a luat masuri rezonabile de asigurare a protectiei acestora si a caror dezvaluire poate dauna intereselor acelei intreprinderi.

ACTIONAREA PERSOANEI VINOVATE DIRECT IN INSTANTA

Legea introduce prevederi specifice referitoare la posibilitatea oricarei persoane care are un interes legitim sa se adreseze direct instantelor de judecata competente pentru incetarea si interzicerea practicilor de concurenta neloiala, pentru acoperirea prejudiciilor patrimoniale si morale suferite ca urmare a unei practici de concurenta neloiala, fara a fi necesara parcurgerea vreunei formalitati in fata Consiliului Concurentei.

Dispozitiile specifice introduse de Lege vizeaza:

  • competenta privind solutionarea actiunilor izvorand dintr-o practica de concurenta neloiala – actiunile vor fi introduse la tribunalul locului savarsirii faptei sau in a carui raza teritoriala isi are sediul paratul (in lipsa sediului, este competent tribunalul domiciliului paratului);
  • adoptarea unor masuri vremelnice – tribunalul va putea dispune, in procedura de urgenta si cu scopul prevenirii unei pagube iminente, incetarea, respectiv, interzicerea practicilor comerciale neloiale a caror existenta a fost constatata la o prima evaluare, pana la solutionarea cauzei;
  • asigurarea publicitatii incalcarii – pe langa posibilitatea instantei de a dispune publicarea hotararii judecatoresti intr-un ziar de larga circulatie, in cazul in care instanta a dispus incetarea, respectiv interzicerea practicilor de concurenta neloiala, iar hotararea astfel pronuntata a ramas definitiva, Consiliul Concurentei va asigura, la cererea persoanei care a formulat actiunea, publicarea pe pagina de internet proprie a unui comunicat referitor la practica de concurenta neloiala savarsita, persoana vinovata si masurile dispuse de instanta;
  • protejarea secretului comercial – instanta poate dispune, la cererea detinatorului legitim al secretului comercial, masuri de interzicere a exploatarii industriale si/sau comerciale a produselor rezultate din insusirea ilicita a secretului comercial sau distrugerea acestor produse.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article