In M.Of. nr. 1222 si nr. 1222bis din data de 14 decembrie 2020 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2376/2020 privind continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentelor standard “Instructiuni pentru ofertanti/candidati” si “Caiet de sarcini” la atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica/sectorial avand ca obiect masti de protectie de uz sanitar de tip II, II R, FFP2, FFP3 (Ordinul nr. 2376/2020).

Scopul reglementarii este acela de a clarifica modul de stabilire a criteriilor de calificare/selectie si a specificatiilor tehnice, precum si de a asigura un cadru transparent, previzibil si unitar pentru desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru avand ca obiect astfel de produse.

Obiectul de reglementare

Ordinul nr. 2376/2020 aproba:

  • continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentului „Instructiuni pentru ofertanti/candidati” (detaliate in cuprinsul Anexei nr. 1); si
  • continutul, modalitatea de completare si modul de utilizare a documentului „Caiet de sarcini” (detaliate in cuprinsul Anexei nr. 2).

Instructiuni pentru ofertanti/candidati

Instructiunile pentru ofertanti/candidati cuprind:

  • detalii referitoare la modul de formulare a criteriilor de calificare/selectie adecvate si a factorilor de evaluare recomandati pentru utilizare in procedura de achizitie de masti de protectie de uz sanitar;
  • modul in care operatorii economici trebuie sa structureze informatiile care urmeaza a fi prezentate pentru a raspunde cerintelor de calificare/selectie din anuntul de participare/de participare simplificat; si
  • detalii procedurale, cum ar fi: precizari privind garantiile solicitate, intocmirea si structurarea propunerii financiare si tehnice, termene procedurale si cai de atac.

Caietul de sarcini

Caietul de sarcini cuprinde:

  • cerinte functionale si de performanta pentru mai multe tipuri de masti de protectie de uz sanitar, dintre care (i) 3 sunt destinate sa fie utilizate in context medical, fiind incluse in categoria dispozitivelor medicale, si (ii) 2 sunt destinate pentru protectia persoanei, indiferent daca se afla intr-un mediu medical sau nu;
  • reguli si conditii care trebuie respectate de potentialii ofertanti pentru elaborarea unei propuneri tehnice corespunzatoare cu necesitatile autoritatii/entitatii contractante.

Obligatia de a utiliza documentatia standard

La intocmirea documentatiei de atribuire, autoritatile/entitatile contractante utilizeaza documentele standard prevazute in Anexele nr. 1 si 2, asigurand corelarea tuturor informatiilor incluse in sectiunile corespondente din Anuntul de participare.

Autoritatile/entitatile contractante elaboreaza modelul de acord-cadru/contract de achizitie publica/sectorial aferent procedurilor de achizitie de masti de protectie de uz sanitar, in conformitate cu modelul orientativ al contractului de achizitie publica/sectoriala de produse cuprins in sectiunea IV din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 1017/2019 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard de atribuire a contractului de achizitie publica/sectoriala de produse, precum si a modalitatii de completare a anuntului de participare/de participare simplificat.

In cadrul fiecarei proceduri de atribuire, autoritatile/entitatile contractante pun la dispozitia operatorilor economici formularele cu caracter obligatoriu, destinate sa faciliteze elaborarea si prezentarea unitara a ofertelor.

Procedurile de atribuire vizate

Prevederile actului normativ se aplica procedurilor de atribuire initiate dupa data publicarii acestuia, respectiv orice procedura pentru care s-a publicat un anunt de participare/de participare simplificat dupa data publicarii actului normativ.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article