In M.Of. nr. 208 din data de 12 aprilie 2013 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002.

Adoptarea Ordonantei are la baza, potrivit Guvernului, obiectivele de stimulare a economiei romanesti, prin dezvoltarea pietei audiovizuale si incurajarea productiei locale de televiziune si a investitiilor in programe locale. Emitentul Ordonantei isi propune sa asigure un climat concurential corect, combatand coruptia manifestata la nivelul achizitiei de spatiu publicitar si stabilind reguli clare de acces la detinerea unei licente audiovizuale, prin eliminarea operatorilor economici care inregistreaza obligatii restante la bugetul de stat.

Achizitiile de spatiu publicitar

Potrivit modificarilor aduse prin Ordonanta, achizitionarea de spatiu publicitar televizat nu poate fi facuta de un intermediar decat in numele si pe seama beneficiarului final al publicitatii televizate. Intermediarii vor prezenta radiodifuzorilor mandatele scrise acordate de beneficiarii pentru care solicita ofertele de pret si nu vor putea primi niciun avantaj material din partea radiodifuzorului, sub sanctiunea anularii actului, fiind remunerati exclusiv de catre beneficiari.

Totodata, ofertele de pret pentru achizitionarea publicitatii televizate, prezentate de intermediari beneficiarilor, vor trebui, in mod obligatoriu, confirmate in prealabil in scris cu radiodifuzorul. Facturarea si plata spatiului publicitar se va face direct intre beneficiar si radiodifuzor, fiind imperios necesar ca orice avantaj sau rabat tarifar sa fie inscris pe facturile emise.

Acordarea de licente radio si TV

Licentele audiovizuale se vor elibera si vor putea fi modificate exclusiv pentru societatile care fac dovada ca, la data solicitarii acestor operatiuni nu inregistreaza obligatii restante la bugetul de stat. Ordonanta prevede totusi o exceptie de la aceasta regula, pentru situatia in care societatea, desi inregistreaza obligatii restante, beneficiaza de inlesniri sau reesalonari la plata acestora, ce trebuie dovedite prin documente emise de organele abilitate in acest sens.

In ceea ce priveste cedarea licentei audiovizuale analogice sau digitale catre un tert, aceasta se poate realiza numai cu acordul CNAdupa cel putin un an de la data intrarii in difuzare. Cedarea licentei se poate face numai catre un tert care nu inregistreaza obligatii restante la bugetul de stat, cesiunea presupunand asumarea de catre noul titular a tuturor obligatiilor decurgand din licenta.

 

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article