In M.Of. nr. 148 din data de 6 martie 2012 a fost publicat Ordinul comun al ministrului justitiei si al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 492/C/205/2012 pentru aprobarea Procedurii de solicitare si emitere, in format electronic, a adeverintei privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social (denumit in continuare “Ordinul”).

La data intrarii in vigoare a Ordinului se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.112/2010 pentru aprobarea Procedurii de emitere, in format electronic, a Adeverintei privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si a Certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 443 din 1 iulie 2010, cu modificarile ulterioare. Dispozitiile aprobate prin Ordin reglementeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

  • etapele de solicitare a adeverintei si a certificatului;
  • procedura de solutionare;
  • termenele de solutionare;
  • formularele standard.

Etapele de solicitare si eliberare a adeverintei si a certificatului

Societatea comerciala prin reprezentantul sau legal sau prin persoana imputernicita de acesta, va depune, odata cu cererea de inmatriculare sau de inregistrare a mentiunii de schimbare a sediului social, dupa caz, (denumita in continuare “cererea RC”), la registrul comertului in a carui raza teritoriala isi are sediul social, o cerere de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social (denumita in continuare “cererea AFP”).

Oficiul registrului comertului va mentiona pe cererea AFP numarul de inregistrare al cererii RC pe care cererea AFP o insoteste.

Imediat dupa inregistrarea cererii RC, Oficiul Registrului Comertului va transmite prin posta electronica cererea AFP scanata organului fiscal competent, folosind portalul http://www.extranet.fiscnet.ro, sectiunea “Acces aplicatie MAIL”. La cererea AFP va fi anexat, scanat, actul doveditor al dreptului de folosinta depus de solicitant in sustinerea cererii RC, neconditionat de inregistrarea la organul fiscal a actului doveditor al dreptului de folosinta, in scopul stabilirii impozitului pe venit.

Procedura de solutionare

In cazul in care documentatia transmisa este incompleta sau nu este lizibila, precum si daca, din alte motive, nu pot fi emise certificatele de sediu social si adeverintele pentru documentul de sediu social, organul fiscal competent va notifica, de indata, oficiul registrului comertului.

Daca motivele pentru care nu pot fi emise certificatele de sediu social si adeverintele pentru documentul de sediu social pot fi inlaturate numai de catre societatea comerciala, prin reprezentantul sau legal sau prin persoana imputernicita de acesta, oficiile registrului comertului vor dispune masurile necesare.

Daca certificatele de sediu social nu sunt transmise in termenele legale, precum si in cazul in care motivele pentru care nu pot fi emise pot fi inlaturate numai de catre societatea comerciala, oficiile registrului comertului amana solutionarea cererilor RC, pe motivul lipsei certificatului de sediu social si a adeverintei pentru documentul de sediu social.

Termene de solutionare

Pentru cererile AFP insotite de actul doveditor al dreptului de folosinta, primite de catre organul fiscal competent in prima jumatate a programului de lucru, intre orele 08:00 – 12:00, certificatele de sediu social si adeverintele pentru documentul de sediu social se emit si se transmit catre oficiile registrului comertului in aceeasi zi, pana la ora 16:00, utilizand portalul http://www.extranet.fiscnet.ro, sectiunea “Acces aplicatie MAIL”.

Daca cererile AFP insotite de actul doveditor al dreptului de folosinta se primesc de catre organul fiscal competent in a doua jumatate a programului de lucru, intre orele 12:00 – 16:00, certificatele de sediu social si adeverintele pentru documentul de sediu social se emit si se transmit catre oficiile registrului comertului in prima jumatate a programului de lucru din ziua imediat urmatoare, intre orele 08:00 – 12:00, utilizand portalul mentionat.

Formularele standard

Formularele standard sunt aprobate dupa cum urmeaza:

  • Anexa nr. 2 – Cerere de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social;
  • Anexa nr. 3 – Adeverinta privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social;
  • Anexa nr. 4 –  Certificat pentru spatiul cu destinatie de sediu social.

Similar articles

New increase of the minimum gross wage (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 1010 din data de 16.12.2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut a crescut de la 2.080 lei la 2.230 lei/luna. Aceasta suma nu include sporuri sau alte …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article