In M.Of. nr. 674 din data de 1 noiembrie 2013 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 447/2013, prin care a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Avocatul Poporului (denumita in continuare “Decizia”).

Prin Decizie, Curtea Constitutionala (denumita in continuare “Curtea”) a constatat ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa (denumita in continuare “Codul insolventei”) este neconstitutionala in ansamblul sau.

OBIECTUL EXCEPTIEI DE NECONSTITUTIONALITATE

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 alin. (3) si ale art. 348 din Codul insolventei.

Primul text de lege se referea la instituirea unei sanctiuni, respectiv suspendarea licentei audiovizuale ca urmare a deschiderii procedurii insolventei si pana la data confirmarii planului de reorganizare. Art. 348 prevedea aplicarea imediata a Codului insolventei si pentru procedurile de insolventa aflate in derulare la data intrarii sale in vigoare, cu cateva exceptii expres si limitativ prevazute.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia a aratat ca prevederile legale criticate sunt neconstitutionale, intrucat incalca principiul securitatii juridice care trebuie privit in intreaga sa dimensiune, cuprinzand, in principal, urmatoarele exigente: neretroactivitatea legii, accesibilitatea si previzibilitatea acesteia.

ARGUMENTELE RETINUTE IN MOTIVAREA CARACTERULUI NECONSTITUTIONAL

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea a constatat, printre altele, ca aceasta este intemeiata avand in vedere ca dispozitiile legale criticate sunt lipsite de claritate si previzibilitate.

In acest sens, s-a retinut ca neclaritatea, lipsa de previzibilitate, ca si conditii esentiale ale calitatii si constitutionalitatii normei juridice, vicii ce caracterizeaza articolele atacate, contravin art. 1 alin. (5) din Constitutie si afecteaza in mod direct dreptul la informatie prevazut de art. 31 din Constitutie si libertatea de exprimare prevazuta de art. 30 din Constitutie, care sunt in egala masura incalcate.

In lumina acestor considerente, Curtea a constatat ca noile prevederi legale afecteaza efectele juridice deja produse sub imperiul vechii legi.

EFECTELE DECIZIEI CURTII CONSTITUTIONALE

Efectele Deciziei sunt reglementate de art. 147 alin. (1) din Constitutie, potrivit caruia “dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept”. De asemenea, potrivit alin. (4), “deciziile Curtii Constitutionale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. De la data publicarii, deciziile sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor.

Nu in ultimul rand, constatarea neconstitutionalitatii Codului insolventei nu are ca efect aparitia unui vid legislativ, ci determina reintrarea in fondul activ al legislatiei, a actelor abrogate – Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei -, dupa publicarea deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article