In M.Of. nr. 713 bis din data de 4 septembrie 2017 a fost publicat Ordinul presedintelui Consilului Concurentei nr. 431/2017 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind concentrarile economice (Regulamentul).

La data intrarii in vigoare a Ordinului se abroga vechiul Regulament privind concentrarile economice, aprobat prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 385/2010. Orice procedura noua intreprinsa de Consiliul Concurentei in materia concentrarilor economice, referitoare la o investigatie deschisa anterior, va fi indeplinita cu respectarea conditiilor si cerintelor impuse prin dispozitiile Legii concurentei nr. 21/1996 (Legea concurentei).

Modificarile aduse de noul Regulament fata de vechea reglementare vizeaza aspecte precum:

 • notificarea concentrarilor economice;
 • procedura simplificata de notificare si analiza a anumitor concentrari economice;
 • dispozitiile procedurale;
 • analiza concentrarilor economice;
 • concentrarile economice susceptibile de a prezenta riscuri pentru siguranta nationala;
 • anexele.

NOTIFICAREA CONCENTRARILOR ECONOMICE

A fost preluata in Regulament prevederea din Legea concurentei potrivit careia daca una dintre intreprinderile implicate in operatiunea de concentrare economica face parte dintr-un grup de intreprinderi, pentru cifra sa de afaceri se va lua in considerare cifra de afaceri cumulata a respectivului grup, conform situatiilor financiare anuale consolidate.

Se clarifica totodata faptul ca, in cazul in care se constata ca informatiile cuprinse in notificarea intentiei de a realiza o concentrare economica, sunt inexacte sau incomplete sub orice aspect, notificarea devine efectiva la data la care Consiliul Concurentei a primit toate informatiile exacte si complete.

PROCEDURA SIMPLIFICATA DE NOTIFICARE SI ANALIZA A ANUMITOR CONCENTRARI ECONOMICE

Consiliul Concurentei va aplica in mod alternativ, iar nu cumulativ, procedura simplificata pentru categoriile de concentrari economice prevazute in Regulament. Astfel, o concentrare economica notificata care indeplineste toate criteriile din oricare dintre categoriile prevazute de Regulament va fi, in principiu, eligibila pentru procedura simplificata. O concentrare economica poate sa indeplineasca criteriile aferente mai multor categorii, caz in care partile notificatoare pot notifica operatiunea pe baza acestor categorii.

Pentru categoria de concentrare constand in fuziunea a doua sau mai multe intreprinderi ori a dobandirii controlului unic sau in comun al unei alte intreprinderi de catre una sau mai multe intreprinderi, modificarile vizeaza aspecte precum:

 • cotele de piata individuale sau combinate ale tuturor partilor implicate care desfasoara activitati comerciale pe o piata a produsului care se gaseste in amonte sau in aval fata de o piata a produsului pe care isi desfasoara activitatea orice alta parte implicata in concentrarea economica trebuie sa fie mai mici de 30%;
 • o relatie pe verticala presupune, in mod normal, ca produsul sau serviciul intreprinderii care isi desfasoara activitatea pe piata din amonte in cauza constituie o contributie importanta la produsul sau serviciul intreprinderii care isi desfasoara activitatea pe piata din aval.

A fost completat unul dintre tipurile de concentrari economice ce pot fi excluse din sfera de aplicare a procedurii simplificate. Acest tip de concentrare este reprezentat de concentrarile economice in care piata este deja concentrata si in care operatiunea ar putea elimina o forta concurentiala importanta sau ar putea reuni doi inovatori importanti, precum si de concentrarile economice care implica o intreprindere care detine produse in curs de dezvoltare sau in cazul in care exista indicii ca operatiunea ar permite partilor implicate sa impiedice extinderea concurentilor lor.

Totodata, Consiliul Concurentei poate efectua, in cadrul procedurii complete de analiza a unei concentrari economice, o evaluare a anumitor societati in comun care au in Romania o cifra de afaceri sub pragul constand in echivalentul in lei a 4 milioane euro, dar care, in urmatorii trei ani, ar putea depasi in mod semnificativ pragul respectiv.

In cazul dobandirii controlului in comun asupra unei societati de catre doua sau mai multe intreprinderi (cu conditia ca societatea in comun sa nu desfasoare sau sa nu preconizeze ca va desfasura activitati sau aceste activitati sa nu fie semnificative pe teritoriul Romaniei), poate, de asemenea, sa fie necesara o procedura completa de analiza daca exista relatii pe orizontala sau pe verticala intre partile implicate, pe baza carora nu se poate exclude faptul ca operatiunea va ridica indoieli serioase cu privire la compatibilitatea sa cu un mediu concurential normal sau cu privire la prezenta unor imprejurari deosebite.

DISPOZITIILE PROCEDURALE

Potrivit Regulamentului, contactele prealabile notificarii intre partile notificatoare si Consiliul Concurentei sunt utile, chiar si in cazurile care aparent nu ridica probleme de concurenta. Astfel de contacte permit Consiliului Concurentei si partilor notificatoare stabilirea informatiilor necesare pentru o analiza adecvata a concentrarii propuse. Partile notificatoare vor transmite Consiliului Concurentei, cu cel putin 5 zile anterior datei consultarii prealabile, toate informatiile necesare pentru a evalua daca o concentrare economica poate face obiectul procedurii simplificate.

Totodata, se precizeaza faptul ca autoritatea de concurenta poate opta pentru procedura completa in prima faza de analiza a unei concentrari economice si, prin urmare, poate initia o investigatie si/sau emite o decizie ca urmare a procedurii complete.

ANALIZA CONCENTRARILOR ECONOMICE

Consiliul Concurentei poate realiza o evaluare in conformitate cu criteriile prevazute de Legea concurentei si Tratatul privind functionarea Uniunii Europene cu privire la intelegerile anticoncurentiale si practicile concertate, si atunci cand constata ca o concentrare economica a fost pusa in aplicare cu incalcarea unei conditii impuse printr-o decizie de autorizare conditionata a concentrarii.

In indeplinirea atributiilor legale in materia concentrarilor economice:

 • Consiliul Concurentei poate sa ia declaratii de la orice persoana fizica/reprezentantul legal al persoanei juridice care consimte sa dea astfel de declaratii; persoanele fizice ale caror declaratii pot fi primite sunt, printre altii, angajatii persoanei juridice/colaboratorii acesteia;
 • inspectorii de concurenta, cu exceptia debutantilor, pot sa intervieveze orice persoana fizica/juridica, care a consimtit la acest lucru; in vederea realizarii interviurilor, Consiliul transmite o solicitare scrisa persoanei sau persoanelor ce urmeaza a fi intervievate, indicand temeiul legal, scopul, data si locul derularii interviului, precum si sanctiunile prevazute de lege; interviul poate fi realizat prin orice mijloace, inclusiv pe cale electronica, va fi inregistrat pe suport audiovideo si consemnat intr-un proces-verbal semnat de toti participantii.

In cadrul procedurii de investigatie a concentrarii, presedintele Consiliului Concurentei poate admite inclusiv audierea asociatiilor de consumatori, in cazul in care concentrarea propusa se refera la produse sau servicii utilizate de consumatorii finali.

CONCENTRARILE ECONOMICE SUSCEPTIBILE DE A PREZENTA RISCURI PENTRU SIGURANTA NATIONALA

Regulamentul cuprinde prevederi noi cu privire la suspendarea procedurii in fata Consiliului Concurentei in cazul concentrarilor economice susceptibile de a prezenta riscuri pentru siguranta nationala.

In situatia in care Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) comunica Consiliului Concurentei, prin Secretariatul sau, ca o operatiune de concentrare economica notificata este susceptibila sa prezinte riscuri pentru siguranta nationala, termenele legale in fata Consiliului se suspenda de la data acestei comunicari. Consiliul va informa partea notificatoare, printr-o adresa, cu privire la suspendarea termenelor, in termen de 7 zile de la data comunicării realizate de CSAT.

Suspendarea inceteaza la data comunicarii catre Consiliul Concurentei a hotararii CSAT in sensul interzicerii operatiunii in cauza, respectiv la data comunicarii ca operatiunea respectiva nu prezinta riscuri pentru siguranta nationala, caz in care se reia procedura in fata Consiliului Concurentei. Consiliul va informa partea notificatoare in acest sens, printr-o adresa, in termen de 7 zile de la data comunicarii transmise de Secretariatul CSAT.

ANEXELE

Noile formulare relevante pentru notificarea unei concentrari economice se regasesc anexate la Regulament, astfel:

 • Anexa nr. 1 – Formular complet pentru notificarea unei concentrari economice;
 • Anexa nr. 2 – Formular simplificat privind notificarea unei concentrari economice;
 • Anexa nr. 3 – Formular privind transmiterea de informatii confidentiale.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article