La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene (Instructiunea).

Art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 prevede ca in perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 17,928 lei/ora.

Potrivit Instructiunii, pentru proiectele care se afla in proces de evaluare, selectie si contractare, care prevad realizarea de obiective de infrastructura, Organismul Intermediar va solicita actualizarea estimarilor bugetare legate de valoarea preconizata a achizitiilor efectuate/care urmeaza sa fie efectuate, a devizului general, luand in considerare exclusiv prevederile privind majorarea salariului minim pentru domeniul constructiilor.

Aceasta actualizare se va realiza cu prima solicitare de clarificari ce se impune asupra proiectului, in oricare etapa a procesului de evaluare, selectie si contractare. Se vor utiliza numarul de clarificari disponibil in procesul existent si nu se vor solicita clarificari suplimentare care sa contravina prevederilor ghidului specific aplicabil. Astfel, daca etapa de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii are epuizat numarul de clarificari posibil conform ghidului aplicabil, grila se va incheia cu observatii, actualizarea urmand sa se solicite in etapa urmatoare.

Actualizarea bugetului proiectului si/sau a celorlalte documente relevante:

  • nu trebuie sa incalce criteriile de eligibilitate legate de valoarea eligibila si/sau valoarea totala a proiectelor;
  • se va realiza in limitele criteriilor de eligibilitate existente, cheltuielile in cauza putandu-se incadra la sectiunea de cheltuieli eligibile in limita criteriilor din ghidul specific aplicabil.

Continutul integral al Instructiunii poate fi consultat aici: http://inforegio.ro/images/documente/instructiuni-ampor/Instructiunea_112_-08.03.2019_aplicare_prevderi_OUG_114_proces_ESC.pdf

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article