In M.Of. nr. 817 din data de 3 noiembrie 2015 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

Ordonanta de urgenta aduce modificari noului Cod fiscal si noului Cod de procedura fiscala, care urmeaza sa intre in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

Pe langa corectarea anumitor erori intervenite in textele celor doua acte normative, Ordonanta de urgenta aduce si noutati importante in ceea ce priveste impozitarea societatilor si microintreprinderilor, impozitarea persoanelor fizice, TVA, aplicarea noilor reglementari privind impozitele si taxele locale, competenta autoritatilor fiscale, administrarea creantelor fiscale si aplicarea noilor dispozitii procedurale.

Modificari aduse Codului fiscal

 • se includ in categoria veniturilor neimpozabile la calculul rezultatului fiscal veniturile obtinute si utilizate de unitatile de invatamant preuniversitar particulare, acreditate;
 • cota impozitului pe dividende se reduce de la 16% la 5%, in cazul dividendelor platite unei persoane juridice romane; cota redusa de 5% urma sa se aplice, pana la aceasta modificare, incepand cu data de 1 ianuarie 2017;
 • creste plafonul de venituri pentru incadrarea unei societati in categoria microintreprinderilor de la 65.000 euro la 100.000 euro; daca microintreprinderea depaseste noul plafon de venituri de 100.000 euro, aceasta va datora impozit pe profit;
 • se introduce un nou sistem de impozitare a veniturilor microintreprinderilor; astfel, noile cote de impozitare sunt de 1%, 2% sau 3% in functie de numarul de salariati ai microintreprinderii; se stabilesc reguli privind aplicarea cotelor de impozitare in functie de fluctuatia numarului de salariati pe parcursul unei perioade;
 • cota de impozit datorata asupra veniturilor realizate de persoanele fizice din dividende, inclusiv castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare la organisme de plasament colectiv se reduce de la 16% la 5%; cota redusa de 5% urma sa se aplice, pana la aceasta modificare, incepand cu data de 1 ianuarie 2017;
 • se introduc reguli pentru evitarea dublei impuneri a persoanelor fizice care detin o asigurare pentru boala si maternitate pe teritoriul unui stat cu care Romania aplica un acord bilateral de securitate sociale cu prevederi pentru asigurarea de boala-maternitate;
 • cota TVA pentru livrarea apei potabile si a apei pentru irigatii in agricultura scade la 9%;
  • se stabileste ca fapta notarilor, avocatilor, executorilor judecatoresti, a organelor publice competente, precum si a altor persoane care detin informatii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, de a nu comunica informatiile si documentele solicitate de compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in vederea clarificarii si stabilirii reale a situatiei fiscale a contribuabililor, precum si depasirea termenului de cel mult 15 zile lucratoare de la data solicitarii pentru comunicarea acestor informatii sau documente, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 2.500 lei;
  • se prelungesc termenele in care persoanele fizice si juridice au obligatia de a depune declaratii privind cladirile detinute, destinatia si valoarea impozabila a acestora, dupa caz, in vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016; termenul limita se modifica de la 29 februarie 2016 la 31 martie 2016; noul termen se aplica si in ceea ce priveste depunerea declaratiilor referitoare la mijloacele de transport radiate din circulatie si a documentelor justificative pentru a beneficia de anumite scutiri sau reduceri de la plata impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe teren si a impozitului pe mijloacele de transport.

Modificari aduse Codului de procedura fiscala

 • in materia colaborarii interstatale dintre autoritatile publice, se nominalizeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in calitate de reprezentant autorizat al Ministerului Finantelor Publice/ministrului finantelor publice, ca autoritate competenta pentru efectuarea schimbului de informatii in scopuri fiscale;
 • verificarea fiscala prealabila documentara nu se mai poate efectua fara notificarea persoanei fizice;
 • se introduc reguli privind modalitatea de aplicare a esalonarii la plata in cazul fuziunii unui debitor care beneficiaza de esalonare la plata pentru obligatiile fiscale cu un debitor care nu beneficiaza de o astfel de esalonare;
 • se vor reglementa prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala cazuri speciale de executare silita, precum si structura abilitata cu ducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii si efectuarea procedurii de executare silita;
 • se modifica competenta structurilor de solutionare a contestatiilor formulate de contribuabili;
 • se introduc o serie de dispozitii tranzitorii in ceea ce priveste aplicarea noilor reglementari; cu titlu de exemplu, executarile silite in curs la data de 1 ianuarie 2016 se continua potrivit dispozitiilor noului Cod de procedura fiscala; regulile privind refacerea inspectiei fiscale se aplica si situatiilor in care refacerea inspectiei a fost dispusa printr-o decizie de solutionare a contestatiilor emisa dupa data de 1 ianuarie 2016; noile reglementari privind esalonarile la plata se aplica si obligatiilor fiscale pentru care au fost acordate esalonari la plata pana la data de 1 ianuarie 2016; valoarea cautiunii ce trebuie depusa la momentul cererii de suspendare a executarii actului administrativ fiscal se determina potrivit noilor dispozitii atat in ceea ce priveste cererile de suspendare a executarii depuse dupa data de 1 ianuarie 2016, cat si cererilor de suspendare in curs de solutionare la aceasta data.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article