In J.O.U.E. nr. C 108 din data de 1 aprilie 2020 a fost publicata Comunicarea privind Orientarile Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizitiile publice in situatia de urgenta legata de criza COVID-19 (Orientarile).

vasslawyers-avocat-achizitii publice-licitatii

Comisia recunoaste ca COVID-19 este o criza sanitara care necesita solutii rapide si inteligente si indemanare in tratarea unei cresteri imense a cererii de bunuri si servicii similare, in timp ce anumite lanturi de aprovizionare sunt perturbate. Achizitorii publici din statele membre se afla in prima linie in ceea ce priveste majoritatea acestor bunuri si servicii. Ei trebuie sa asigure disponibilitatea echipamentelor individuale de protectie, cum sunt mastile pentru fata si manusile de protectie, a dispozitivelor medicale, in special ventilatoare, a altor materiale medicale, dar si a infrastructurii spitalicesti si informatice, acestea fiind doar cateva exemple.

Orientarile sunt un instrument util pentru toti achizitorii (dar in special pentru cei din domeniul medical), ghidandu-i pas cu pas in procesul de verificare a indeplinirii conditiilor pentru aplicarea procedurilor de atribuire, dar si in cel de justificare a alegerii procedurii. Totodata, acestea pot fi un instrument util si pentru operatorii economici interesati de contractele atribuite in aceasta perioada, care pot verifica acum indeplinirea conditiilor legale pentru procedurile aplicate in contextul pandemiei COVID-19 nu doar prin prisma legislatiei nationale, ci si prin prisma explicatiilor si conditiilor detaliate in cadrul Orientarilor.

In esenta, astfel cum anticipam si in materialele noastre publicate anterior, Comisia Europeana confirma ca negocierea fara publicare prealabila este procedura care poate fi aplicata in contextul pandemiei COVID-19, recunoscand ca actuala criza COVID-19 poate fi calificata drept un caz de urgenta extrema si imprevizibila. Totodata, sunt explicate optiunile si mecanismele de flexibilitate ce sunt disponibile in legislatia europeana privind achizitiile publice in vederea achizitionarii de bunuri, servicii si lucrari necesare pentru a face fata crizei, inclusiv in contextul perturbarii grave a lanturilor de aprovizionare.

Materialul este succint, la obiect si binevenit in acest context fara precedent, vizand in principal:

 • optiunile si mecanismele de flexibilitate prevazute in legislatia privind achizitiile publice;
 • procedurile si termenele disponibile conform cadrului legislativ UE privind achizitiile publice in cazuri de urgenta.

Optiuni si mecanisme de flexibilitate prevazute in legislatia achizitiilor publice

Potrivit Orientarilor, achizitorii publici pot lua in considerare mai multe optiuni, avand in vedere o strategie in mai multe etape:

 • in primul rand, reducerea substantiala a termenelor pentru a accelera licitatiile deschise sau restranse; aceste proceduri raspund nevoilor pe termen mediu, fiind, de principiu, o modalitate mai fiabila pentru a obtine un raport calitate-pret mai bun si pentru a asigura un acces mai larg al operatorilor economici la proceduri si o gama mai larga de oferte disponibile;
 • daca o astfel de masura nu este suficienta, pentru nevoile imediate si pe termen scurt, aplicarea unei proceduri de negociere fara publicare; aceasta permite achizitorilor publici sa negocieze direct cu potentialii contractanti si sa achizitioneze bunuri si servicii in cel mai scurt timp posibil, fara a exista cerinte de publicare a unui anunt de participare, termene limita, numar minim de candidati care trebuie sa fie consultati sau alte cerinte/etape procedurale; in practica, acest lucru inseamna ca autoritatile pot actiona cu cea mai mare rapiditate posibila din punct de vedere tehnic/fizic, iar procedura poate constitui o atribuire directa de facto.

Totodata, poate fi avuta in vedere:

 • stabilirea de contacte directe cu piata pentru a accelera achizitiile, prin contactarea unor contractanti potentiali din UE si din afara acesteia prin telefon, e-mail sau in persoana, angajarea unor agenti care au contacte mai bune pe piata, trimiterea de reprezentanti direct in tarile care dispun de stocurile necesare si pot asigura livrarea imediata sau contactarea potentialilor furnizori pentru a conveni asupra unei cresteri a productiei sau asupra inceperii sau a reluarii productiei;
 • solutii alternative, inovatoare, atunci cand exista o perturbare semnificativa a lantului de aprovizionare si achizitionarea este imposibila din punct de vedere fizic/tehnic chiar si recurgand la procedurile urgente disponibile; de exemplu, achizitorii publici ar putea sa lanseze hackatoane (colaborari ale specialistilor pentru dezvoltare) pentru metode noi care sa permita reutilizarea mastilor de protectie dupa curatarea lor, pentru idei privind asigurarea protectiei eficiente a personalului medical, pentru modalitati de detectare a virusului in mediul inconjurator etc.; de asemenea, achizitorii publici pot sa colaboreze mai strans cu ecosisteme de inovare sau cu retele de antreprenori, care ar putea propune solutii noi;
 • ca instrument complementar, recomandat si de noi anterior in Ghidul achizitiilor medicale pe perioada starii de urgenta, achizitorii publici sunt incurajati sa achizitioneze in comun, inclusiv sa profite de initiativele Comisiei in materie de achizitii publice comune.

Proceduri si termene disponibile conform cadrului UE privind achizitiile publice – in special in cazuri de urgenta si de urgenta extrema

Orientarile vizeaza in special achizitiile pentru cazurile de urgenta extrema si imprevizibila, in care achizitiile trebuie realizate in termen de cateva zile sau chiar de cateva ore, pentru care prevederile directivelor UE nu contin constrangeri procedurale.

Comisia subliniaza astfel ca normele europene privind achizitiile publice ofera toate instrumentele necesare pentru a face fata provocarilor ca urmare a crizei sanitare bruste si de amploare cauzate de COVID-19 si pentru achizitia in conditii de legalitate:

 • atat a bunurilor si serviciilor de prima necesitate;
 • cat si a infrastructurii suplimentare.

Proceduri disponibile in general

Pentru contractele care intra sub incidenta directivei (respectiv pentru contractele cu valori estimate care depasesc pragurile pentru publicarea anunturilor in JOUE, precum cel de 649.895 lei pentru achizitiile publice de produse si servicii), autoritatea contractanta poate alege sa atribuie contractul, in principal, prin organizarea unei licitatii deschise sau restranse.

Termenele pot fi reduse:

 • atat in cazul in care a fost publicat un anunt de intentie, in anumite conditii; cat si
 • in situatii de urgenta demonstrate in mod corespunzator de autoritatea contractanta si care face imposibil de respectat termenul aplicabil.

In cazuri de urgenta – termene reduse

Similar directivei, legislatia nationala permite reducerea termenelor generale in situatii de urgenta, asigurand in acelasi timp respectarea principiilor egalitatii de tratament si transparentei si asigurarea concurentei chiar si in situatii de urgenta:

Procedura Termene minime obisnuite Termene minime reduse
Procedura deschisa 35 de zile 15 zile
Procedura restransa (etapa 1: Cererea de participare) 30 de zile 15 zile
Procedura restransa (etapa 2: Depunerea ofertei) 30 de zile 10 zile

In cazuri de extrema urgenta – procedura de negociere fara publicare

Instrumentul suplimentar, procedura de negociere fara publicare, oferit de dreptul Uniunii pentru atribuirea rapida a contractelor trebuie utilizat cu prudenta si cu observarea stricta a indeplinirii cumulative a conditiilor, dat fiind caracterul derogatoriu al acestuia de la principiul de baza privind transparenta.

Autoritatea contractanta este obligata sa isi justifice alegerea unei astfel de proceduri in cadrul unui raport individual (nota justificativa, conform legislatiei nationale). La evaluarea individuala a fiecarui caz, vor trebui indeplinite urmatoarele criterii cumulative:

 • evenimente care nu puteau fi prevazuteComisia clarifica faptul ca evolutia numarului de pacienti care necesita tratament medical este considerata imprevizibila intrucat nevoile specifice ale spitalelor si ale altor institutii sanitare pentru a asigura tratamentul, echipamentele individuale de protectie, ventilatoarele, paturile suplimentare si infrastructura spitaliceasca si de terapie intensiva suplimentara, inclusiv toate echipamentele tehnice, nu puteau fi prevazute si planificate in prealabil;
 • extrema urgenta care face imposibila respectarea termenelor generale Comisia avertizeaza ca imposibilitatea respectarii termenelor foarte scurte ale licitatiei deschise sau restranse accelerate va trebui evaluata de la caz la caz; cu toate acestea, urgenta pare a fi prezumata in ceea ce priveste nevoile pe termen scurt, imediate ale spitalelor si ale institutiilor sanitare (bunuri, servicii si lucrari publice); este insa importanta sublinierea Comisiei cu privire la imposibilitatea invocarii exceptiei pentru atribuirea contractelor care dureaza mai mult decat ar fi durat in cazul in care ar fi fost utilizata o procedura transparenta, deschisa sau restransa, inclusiv procedurile (deschise sau restranse) accelerate;
 • legatura de cauzalitate dintre evenimentul neprevazut si extrema urgentaComisia prezuma legatura de cauzalitate dintre pandemia de COVID-19 si nevoia de a satisface necesitatile imediate ale spitalelor si ale institutiilor sanitare intr-un interval de timp foarte scurt;
 • utilizarea exclusiva pentru a acoperi lacunele, pana la gasirea unor solutii mai stabile este subliniat de asemenea caracterul temporar al unor astfel de proceduri, respectiv faptul ca procedurile de negociere fara publicare prealabila acopera lacunele pana la gasirea unor solutii mai stabile, cum ar fi acordurile-cadru pentru bunuri si servicii, atribuite prin procedurile obisnuite existente (inclusiv variantele accelerate).

Nu in ultimul rand, atragem atentia asupra unei afirmatii interesante si in acelasi timp controversate a Comisiei in contextul aplicarii procedurii de negociere fara publicare: „O procedura de negociere fara publicare” permite autoritatilor contractante sa negocieze direct cu potentialii contractanti; o atribuire directa catre un operator economic preselectat ramane o exceptie, aplicabila in cazul in care o singura intreprindere este in masura sa execute contractul avand in vedere constrangerile tehnice si temporale impuse de extrema urgenta”. Nu este clar insa temeiul legal pentru realizarea unei astfel de achizitii directe, atat timp cat directivele europene nu reglementeaza la niciun moment o astfel de atribuire directa. Este in acelasi timp cel putin interesant modul in care Comisia Europeana subliniaza in nenumarate randuri necesitatea interpretarii in sens restrictiv a prevederilor de exceptie referitoare la negocierea fara publicare, extinzand insa ea insasi aceste prevederi prin crearea unei exceptii de la exceptie care nu are vreun temei in legislatia europeana a achizitiilor publice. In mod paradoxal insa, legislatia nationala reglementeaza o astfel de posibila atribuire directa in contextul procedurii de negociere fara publicare, aceasta stipuland ca, „in situatii in care se impune interventia imediata, autoritatea contractanta are dreptul de a realiza achizitia publica in paralel cu aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare.”

Aplicarea unei astfel de proceduri de atribuire directa trebuie privita insa cu circumspectie, cu atat mai mult cu cat in cadrul Orientarilor insasi Comisia subliniaza, pe de o parte, ca acestea reflecta doar propria sa interpretare a tratatelor, directivelor privind achizitiile publice si jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene, fara a modifica cadrul juridic, si, pe de alta parte, ca interpretarea obligatorie a legislatiei Uniunii apartine in cele din urma domeniului de competenta al Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Textul integral al Orientarilor poate fi analizat aici:

https://www.avocat-achizitii-publice.ro/legislatie-achizitii-publice/orientarile-comisiei-europene-pentru-utilizarea-cadrului-privind-achizitiile-publice-in-situatia-de-urgenta-legata-de-criza-covid-19-2020-c-108-i-01/

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article