In M.Of. nr. 713 din data de 30 septembrie 2014 a fost publicat Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 354/2014 privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei.

Modificarea importanta introdusa prin Ordin vizeaza executarea amenzii aplicate prin decizia Consiliului Concurentei. Astfel, spre deosebire de reglementarea anterioara, indiferent daca decizia Consiliului Concurentei a fost sau nu atacata in termen, aceasta constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.

De asemenea, in caz de neprezentare a documentului prin care se face dovada achitarii amenzii stabilite prin decizie, Consiliul Concurentei, prin directiile care au investigat cazul, va transmite copia deciziei la organele de specialitate ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a caror raza teritoriala isi are sediul/domiciliul contravenientul, spre executare, in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului de contestare.

Ordinul a intrat in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. Punerea in aplicare a prevederilor Ordinului va fi urmarita de compartimentele de specialitate din cadrul Consiliul Concurentei.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article