In M.Of. nr. 713 din data de 30 septembrie 2014 a fost publicat Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 354/2014 privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei.

Modificarea importanta introdusa prin Ordin vizeaza executarea amenzii aplicate prin decizia Consiliului Concurentei. Astfel, spre deosebire de reglementarea anterioara, indiferent daca decizia Consiliului Concurentei a fost sau nu atacata in termen, aceasta constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.

De asemenea, in caz de neprezentare a documentului prin care se face dovada achitarii amenzii stabilite prin decizie, Consiliul Concurentei, prin directiile care au investigat cazul, va transmite copia deciziei la organele de specialitate ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a caror raza teritoriala isi are sediul/domiciliul contravenientul, spre executare, in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului de contestare.

Ordinul a intrat in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. Punerea in aplicare a prevederilor Ordinului va fi urmarita de compartimentele de specialitate din cadrul Consiliul Concurentei.

Similar articles

STS becomes a qualified certification supplier for electronic signature (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 281 din data de 3 aprilie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr.¬†455/2001¬†privind semnatura electronica. Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a fost astfel desemnat sa furnizeze servicii de certificare calificata exclusiv catre personalul autorizat din cadrul institutiilor si autoritatilor publice. Aceasta masura a fost …

Read article