In M.Of. nr. 713 din data de 30 septembrie 2014 a fost publicat Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 354/2014 privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei.

Modificarea importanta introdusa prin Ordin vizeaza executarea amenzii aplicate prin decizia Consiliului Concurentei. Astfel, spre deosebire de reglementarea anterioara, indiferent daca decizia Consiliului Concurentei a fost sau nu atacata in termen, aceasta constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.

De asemenea, in caz de neprezentare a documentului prin care se face dovada achitarii amenzii stabilite prin decizie, Consiliul Concurentei, prin directiile care au investigat cazul, va transmite copia deciziei la organele de specialitate ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a caror raza teritoriala isi are sediul/domiciliul contravenientul, spre executare, in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului de contestare.

Ordinul a intrat in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. Punerea in aplicare a prevederilor Ordinului va fi urmarita de compartimentele de specialitate din cadrul Consiliul Concurentei.

Similar articles

New increase of the minimum gross wage (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 1010 din data de 16.12.2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut a crescut de la 2.080 lei la 2.230 lei/luna. Aceasta suma nu include sporuri sau alte …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article