In M.Of. nr. 713 din data de 30 septembrie 2014 a fost publicat Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 354/2014 privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei.

Modificarea importanta introdusa prin Ordin vizeaza executarea amenzii aplicate prin decizia Consiliului Concurentei. Astfel, spre deosebire de reglementarea anterioara, indiferent daca decizia Consiliului Concurentei a fost sau nu atacata in termen, aceasta constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.

De asemenea, in caz de neprezentare a documentului prin care se face dovada achitarii amenzii stabilite prin decizie, Consiliul Concurentei, prin directiile care au investigat cazul, va transmite copia deciziei la organele de specialitate ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a caror raza teritoriala isi are sediul/domiciliul contravenientul, spre executare, in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului de contestare.

Ordinul a intrat in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. Punerea in aplicare a prevederilor Ordinului va fi urmarita de compartimentele de specialitate din cadrul Consiliul Concurentei.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article