In M.Of. nr. 154 din data de 4 martie 2015 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 8/2015 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi, aferenta anului 2014.

Potrivit Ordinului, cota obligatorie de achizitie de certificate verzi de catre operatorii economici care au obligatia achizitiei de certificate verzi, pentru anul 2014, se stabileste la 0,218 certificate verzi/MWh.

Indeplinirea prevederilor Ordinului va fi realizata de catre Societatea “Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale OPCOM” – S.A., producatorii de energie electrica din surse regenerabile si operatorii economici care au obligatia achizitiei de certificate verzi.

In ceea ce priveste urmarirea respectarii prevederilor Ordinului, vor fi responsabile entitatile organizatorice din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article