In M.Of. nr. 154 din data de 4 martie 2015 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 8/2015 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi, aferenta anului 2014.

Potrivit Ordinului, cota obligatorie de achizitie de certificate verzi de catre operatorii economici care au obligatia achizitiei de certificate verzi, pentru anul 2014, se stabileste la 0,218 certificate verzi/MWh.

Indeplinirea prevederilor Ordinului va fi realizata de catre Societatea “Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale OPCOM” – S.A., producatorii de energie electrica din surse regenerabile si operatorii economici care au obligatia achizitiei de certificate verzi.

In ceea ce priveste urmarirea respectarii prevederilor Ordinului, vor fi responsabile entitatile organizatorice din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article