In M.Of. nr. 231 din data de 21 martie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 (OUG nr. 30/2020).

Ulterior, OUG nr. 30/2020 a fost modificata prin O.U.G. nr. 32/2020, publicata in M.Of. nr. 260 din data de 30 martie 2020.

 

OUG nr. 30/2020, astfel cum a fost modificata, are ca scop principal stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul epidemiologic, cele mai importante vizand:

 • somajul tehnic;
 • acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor,

precum si alte masuri in domeniul protectiei sociale.

Somajul tehnic

Starea de urgenta a generat importante modificari ale reglementarilor aplicabile suspendarii temporare a contractelor de munca – somajul tehnic.

     (i) Beneficiarii indemnizatiei

Beneficiarii indemnizatiei sunt angajatii operatorilor economici care reduc sau intrerup temporar activitatea total sau partial ca urmare a efectelor epidemiei de Covid-19, pe perioada starii de urgenta, conform unei declaratii pe propria raspundere a angajatorului, ale caror contracte de munca au fost suspendate temporar. Limitarea anterioara de 75% din numarul de angajati a fost eliminata.

Indemnizatia se acorda angajatilor care nu au niciun contract cu norma intreaga activ pe perioada starii de urgenta.

Angajatul care are incheiate mai multe contracte individuale de munca si toate sunt suspendate ca urmare a instituirii starii de urgenta beneficiaza de indemnizatia aferenta contractului individual de munca cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

Ulterior modificarilor aduse prin OUG nr. 32/2020, nu mai este necesar ca:

 • angajatorii sa detina un certificat de situatii de urgenta;
 • sa inregistreze un anumit procent de diminuare a incasarilor;
 • activitatea sa fie intrerupta ca urmare a deciziilor autoritatilor competente, fiind suficient ca intreruperea sa fie consecinta efectelor epidemiei de Covid-19.

Masuri similare de protectie sociala au fost prevazute si pentru alte categorii de beneficiari, cum ar fi: ceilalti profesionisti, precum si persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005, sportivii sau persoanele care obtin exclusiv venituri din drepturi de autor si drepturile conexe.

     (ii) Cuantumul indemnizatiei

Pentru perioada de urgenta, indemnizatia pentru somajul tehnic va fi de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut, in valoare de 5.429 lei.

Indemnizatia se va suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.

In situatia in care bugetul angajatorului destinat platii cheltuielilor de personal permite, indemnizatia poate (facultativ, nu obligatoriu) fi suplimentata de angajator cu sume reprezentand diferenta de pana la minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.

Indemnizatia este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale obligatorii.

Pentru aceasta perioada nu se datoreaza contributie asiguratorie pentru munca, insa aceasta perioada constituie stagiu de cotizare fara plata contributiei in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

     (iii) Plata indemnizatiei

Aplicatia de plata se efectueaza in luna curenta pentru luna anterioara (e.g. pentru luna martie, aplicatia se depune in luna aprilie 2020), prin posta electronica la agentiile pentru ocuparea fortei de munca aferente sediului social.

Plata se va efectua catre conturile deschise de angajatori la bancile comerciale in cel mult 15 de zile de la depunerea documentelor (nu in 30 de zile, astfel cum era prevazut initial).

Salariatul va primi indemnizatia in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea sumelor de catre angajator.

     (iv) Procedura suspendarii contractelor individuale de munca

Instituirea starii de urgenta nu produce modificari asupra obligatiilor angajatorului referitoare la suspendarea contractelor individuale de munca.

Astfel, masura suspendarii contractelor individuale de munca va trebui documentata in mod corespunzator prin:

 • emiterea unui document intern (hotarare AGA/decizie asociat unic) cu privire la intreruperea/reducerea activitatii cu indicarea in mod corespunzator a cauzelor (e.g. masuri adoptate de autoritati/reducerea activitatii in contextul pandemiei, etc.) si cu privire la suspendarea contractelor individuale de munca, cu indicarea corespunzatoare a acestora;
 • emiterea deciziilor de suspendare a fiecarui contract de munca vizat de masurile adoptate la nivel intern;
 • efectuarea mentiunilor necesare in Revisal (cel mai tarziu in ziua anterioara datei suspendarii).

     (v) Documentele necesare pentru acordarea indemnizatiei

Documentele necesare pentru acordarea indemnizatiei pentru somajul tehnic pentru salariatii ale caror contracte individuale de munca au fost suspendate sunt urmatoarele:

 • cerere pentru acordarea indemnizatiei de somaj tehnic formulata de reprezentantul legal al angajatorului;
 • declaratie pe propria raspundere asumata de angajator si semnata de reprezentantul legal al acestuia;
 • lista persoanelor carora li s-a suspendat contractual individual de munca; documentul va fi transmis atat in format pdf, cat si in format editabil.

Angajatorii isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si pentru veridicitatea datelor inscrise in documentele depuse.

Modelul documentelor se regaseste pe site-ul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM): https://www.anofm.ro.

Documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa sau olograf cu scanarea corespunzatoare a acestora.

Documentele vor fi transmise de angajator pe adresa de e-mail dedicata acestei masuri [judet]@anofm (e.g. brasov@anofm.gov.ro sau sector-1@anofm.gov.ro), aferenta agentiei pentru ocuparea fortei de munca judeteana/municipala din raza careia are angajatorul sediul social.

Potrivit unui comunicat publicat la data de 25 martie 2020, ANOFM a organizat un call-center intern si a stabilit un numar unic de apel la care angajatorii interesati pot suna pentru a obtine informatii cu privire la modalitatile de acordare a somajului tehnic. Din cauza numarului mare de apeluri, la nivelul agentiilor judetene si a muncipiului Bucuresti, sunt infiintate numere de telefon dedicate acestui subiect:

https://www.anofm.ro/upload2/ANOFM/11735/Call_Center_-_AJOFM_si_AMOFM_Bucuresti.pdf

Acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor

Cele doua acte normative aduc o serie de modificari Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant.

Zile libere se acorda parintilor pentru supravegherea copiilor atat in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, cat si in cazul suspendarii cursurilor. Potrivit comunicatului emis de Ministerul Muncii la data de 3 aprilie 2020, aceasta facilitate se acorda in perioada starii de urgenta si pentru vacantele scolare pentru parintii care isi supravegheaza la domiciliu copiii in varsta de pana la 12 ani.

Notiunea de „parinte” care beneficiaza de aceasta facilitate a fost clarificata, fiind inclus atat parintele firesc, adoptatorul, persoana care are copilul/copiii in incredintare in vederea adoptiei, persoana care are in plasament copilul sau in tutela, persoanele notificate ca avand in grija copii a caror parinti au plecat la munca in strainatate, parintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap inscrise intr-o unitate de invatamant.

Au fost, de asemenea, stabilite cazurile de excludere de la acordarea facilitatii (e.g. daca unul dintre parinti este in somaj tehnic/concediu de odihna/fara plata/crestere a copilului sau nu inregistreaza venituri impozabile potrivit legii).

De asemenea, in anumite domenii (e.g. angajatii din unitatile sistemului energetic national, din unitatile de asistenta sociala, de telecomunicatii, din transporturile pe caile ferate, din unitatile care asigura transportul in comun si salubritatea localitatilor, precum si aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura si apa, comert alimentar, productie si distributie medicamente si echipamente sanitare, distributie carburanti, personalul din cadrul unitatilor farmaceutice), acordarea zilelor libere pentru parinti doar cu acordul angajatorului si dupa epuizarea celorlalte optiuni (e.g. munca in schimburi/munca la domiciliu, etc.).

Angajatii din sistemul national de aparare, penitenciare, personalul din unitatile sanitare publice si alte categorii stabilite prin ordin al ministrului competent, carora nu li se aplica acest beneficiu potrivit Decretului nr. 195/2020, au dreptul la o majorare a salariului in cuantum de 75% din salariul corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, in situatia in care celalalt parinte nu beneficiaza de drepturile de mai sus.

Decontarea de catre angajator se face numai pentru indemnizatia neta, incasata efectiv de parinte, dat fiind ca indemnizatia este supusa impozitarii si platii contributiilor de asigurari sociale, in conditiile legii.

Alte beneficii in domeniul protectiei sociale

Modificarile legislative vizeaza si alte aspecte ale protectiei sociale, precum si relatia cu autoritatile, cum ar fi:

 • acordarea stimulentului de insertie pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea starii de urgenta pentru anumite categorii de beneficiari (e.g. beneficiaza de zile libere pentru supravegherea copiilor/se afla in somaj tehnic);
 • depunerea cererilor, declaratiilor şi documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistenta sociala acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pot fi depuse in format letric sau prin posta electronica care devine principalul mijloc de comunicare, la institutiile competente, precum si cazurile de exceptie cand poate fi solicitata prezentarea la sediul institutiei la nivel local.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article