In M.Of. nr. 308 din data de 25 aprilie 2014 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Prevederile Ordonantei de urgenta se aplica incepand cu data de 1 iulie 2014.

DISPOZITII GENERALE

Modificarile aduse de Ordonanta de urgenta vizeaza scutirea de impozit a profitului reinvestit. Astfel, similar reglementarii anterioare, profitul investit in echipamente tehnologice – masini, utilaje si instalatii de lucru, prevazute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, folosite in scopul desfasurarii activitatii economice, este scutit de impozit.

Potrivit Ordonantei de urgenta, profitul investit reprezinta soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului, in anul punerii in functiune a echipamentelor tehnologice respective. Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva.

Totodata, contribuabilii care beneficiaza de aceasta scutire au obligatia de a pastra in patrimoniu echipamentele tehnologice respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata de utilizare economica, stabilita potrivit reglementarilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. Conform dispozitiilor Ordonantei de urgenta, in cazul nerespectarii acestei conditii, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul pe profit si se percep creante fiscale accesorii potrivit Codului de procedura fiscala, de la data aplicarii facilitatii. In acest caz, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei fiscale rectificative.

DOMENIUL DE APLICARE

Scutirea de impozit a profitului reinvestit se aplica pentru profitul reinvestit in echipamentele tehnologice produse si/sau achizitionate dupa data de 1 iulie 2014 si puse in functiune pana la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

De asemenea, scutirea de impozit a profitului reinvestit se aplica pentru echipamentele tehnologice considerate noi, respectiv cele care nu au fost utilizate anterior datei achizitiei.

Potrivit noii reglementari, nu intra sub incidenta prevederilor privind scutirea de impozit a profitului reinvestit urmatoarele categorii de echipamente tehnologice:

  • cele transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;
  • cele instrainate in procedura de lichidare/faliment;
  • cele distruse, pierdute sau furate, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate de contribuabil; in cazul echipamentelor tehnologice furate, contribuabilul demonstreaza furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.

REGLEMENTARE

In ceea ce priveste perioada 1 iulie – 31 decembrie 2014, in aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil brut inregistrat incepand cu data de 1 iulie 2014 si investit in echipamente tehnologice – masini, utilaje si instalatii de lucru – produse si/sau achizitionate si puse in functiune dupa aceeasi data.

In ceea ce priveste contribuabilii care au obligatia de a plati impozit pe profit trimestrial, in situatia in care se efectueaza investitii in trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.

In ceea ce priveste microintreprinderile care depasesc plafonul de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20%, pentru aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul brut cumulat de la inceputul anului investit in echipamentele tehnologice mentionate mai sus, puse in functiune incepand cu trimestrul in care acestea au devenit platitoare de impozit.

Potrivit noii reglementari, scutirea se calculeaza trimestrial sau anual, iar suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, se repartizeaza la sfarsitul exercitiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar. In cazul in care la sfarsitul exercitiului financiar se realizeaza pierdere contabila, nu se efectueaza recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizeaza la rezerve suma profitului investit.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article