In sedinta de guvern din data de 17 februarie 2010 a fost adoptat Memorandumul Guvernului nr. 398 referitor la suspendarea incheierii contractelor de publicitate si/sau promovare.

Memorandumul reglementeaza urmatoarele aspecte:

 •  interdictia incheierii contractelor de publicitate;
 •  aprobarea prealabila a Primului-Ministru;
 •  executarea contractelor aflate in derulare.

Interdictia incheierii contractelor de publicitate

Potrivit Memorandumului, date fiind restrictiile bugetare, autoritatile publice nu vor mai incheia niciun contract de publicitate si/sau promovare pe o perioada de 6 luni incepand cu data de 17 februarie 2010 si pana la data de 17 iulie 2010.

Memorandumul este aplicabil tuturor ministerelor si structurilor subordonate Guvernului si ministerelor.

Sunt exceptate de la prevederile Memorandumului:

 •  anunturile de vanzare;
 •  ofertele de vanzare;
 •  citatiile;
 •  anunturile de angajare;
 •  invitatiile/anunturile de participare.

Aprobarea prealabila a Primului-Ministru

Ordonatorul principal de credite va putea demara procedura de atribuire a unui contract de publicitate/promovare numai pe baza aprobarii prealabile a Primului-Ministru, in ipoteza in care apare o situatie exceptionala care impune demararea unei asemenea proceduri.

Aprobarea prealabila a Primului-Ministru se face pe baza unei note justificative care va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:

 •  descrierea situatiei extraordinare;
 •  consecintele negative ale neincheierii contractului;
 •  impactul financiar al contractului respectiv.

Executarea contractelor in derulare

Executarea contractelor de publicitate si/sau promovare aflate in derulare se suspenda cu conditia ca aceasta masura sa nu atraga obligarea autoritatii contractante/ordonatorului principal de credite la plata de daune-interese pentru neexecutarea contractului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Similar articles

Approval of the general framework of concession contracts for the natural gas distribution (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 284 din data de 15 aprilie 2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini (Hotararea). Cadrul general privind regimul juridic al contractelor …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article