In sedinta de guvern din data de 17 februarie 2010 a fost adoptat Memorandumul Guvernului nr. 398 referitor la suspendarea incheierii contractelor de publicitate si/sau promovare.

Memorandumul reglementeaza urmatoarele aspecte:

 •  interdictia incheierii contractelor de publicitate;
 •  aprobarea prealabila a Primului-Ministru;
 •  executarea contractelor aflate in derulare.

Interdictia incheierii contractelor de publicitate

Potrivit Memorandumului, date fiind restrictiile bugetare, autoritatile publice nu vor mai incheia niciun contract de publicitate si/sau promovare pe o perioada de 6 luni incepand cu data de 17 februarie 2010 si pana la data de 17 iulie 2010.

Memorandumul este aplicabil tuturor ministerelor si structurilor subordonate Guvernului si ministerelor.

Sunt exceptate de la prevederile Memorandumului:

 •  anunturile de vanzare;
 •  ofertele de vanzare;
 •  citatiile;
 •  anunturile de angajare;
 •  invitatiile/anunturile de participare.

Aprobarea prealabila a Primului-Ministru

Ordonatorul principal de credite va putea demara procedura de atribuire a unui contract de publicitate/promovare numai pe baza aprobarii prealabile a Primului-Ministru, in ipoteza in care apare o situatie exceptionala care impune demararea unei asemenea proceduri.

Aprobarea prealabila a Primului-Ministru se face pe baza unei note justificative care va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:

 •  descrierea situatiei extraordinare;
 •  consecintele negative ale neincheierii contractului;
 •  impactul financiar al contractului respectiv.

Executarea contractelor in derulare

Executarea contractelor de publicitate si/sau promovare aflate in derulare se suspenda cu conditia ca aceasta masura sa nu atraga obligarea autoritatii contractante/ordonatorului principal de credite la plata de daune-interese pentru neexecutarea contractului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Similar articles

STS becomes a qualified certification supplier for electronic signature (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 281 din data de 3 aprilie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a fost astfel desemnat sa furnizeze servicii de certificare calificata exclusiv catre personalul autorizat din cadrul institutiilor si autoritatilor publice. Aceasta masura a fost …

Read article