In sedinta de guvern din data de 17 februarie 2010 a fost adoptat Memorandumul Guvernului nr. 398 referitor la suspendarea incheierii contractelor de publicitate si/sau promovare.

Memorandumul reglementeaza urmatoarele aspecte:

 •  interdictia incheierii contractelor de publicitate;
 •  aprobarea prealabila a Primului-Ministru;
 •  executarea contractelor aflate in derulare.

Interdictia incheierii contractelor de publicitate

Potrivit Memorandumului, date fiind restrictiile bugetare, autoritatile publice nu vor mai incheia niciun contract de publicitate si/sau promovare pe o perioada de 6 luni incepand cu data de 17 februarie 2010 si pana la data de 17 iulie 2010.

Memorandumul este aplicabil tuturor ministerelor si structurilor subordonate Guvernului si ministerelor.

Sunt exceptate de la prevederile Memorandumului:

 •  anunturile de vanzare;
 •  ofertele de vanzare;
 •  citatiile;
 •  anunturile de angajare;
 •  invitatiile/anunturile de participare.

Aprobarea prealabila a Primului-Ministru

Ordonatorul principal de credite va putea demara procedura de atribuire a unui contract de publicitate/promovare numai pe baza aprobarii prealabile a Primului-Ministru, in ipoteza in care apare o situatie exceptionala care impune demararea unei asemenea proceduri.

Aprobarea prealabila a Primului-Ministru se face pe baza unei note justificative care va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:

 •  descrierea situatiei extraordinare;
 •  consecintele negative ale neincheierii contractului;
 •  impactul financiar al contractului respectiv.

Executarea contractelor in derulare

Executarea contractelor de publicitate si/sau promovare aflate in derulare se suspenda cu conditia ca aceasta masura sa nu atraga obligarea autoritatii contractante/ordonatorului principal de credite la plata de daune-interese pentru neexecutarea contractului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article