In M.Of. Partea I nr.  311 din data de 12 mai 2010 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice.

Rolul standardelor de cost

Standardele de cost constituie documente de referinta cu rol de ghidare in promovarea obiectivelor de investitii, finantate din fonduri publice, similare din punct de vedere tehnic cu obiectivele de referinta prezentate  in standardele respective.

Standardele se adreseaza:

  •  operatorilor  economici pentru elaborarea ofertelor in vedereacontractarii lucrarilor de constructii;
  •  ordonatorilor de  credite, pentru fundamentarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investitii,  fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor de investitii in conditii de eficienta economica,  ghidare in analiza ofertelor de catre  membrii comisiilor de evaluare in vederea adjudecarii contractelor privind executia lucrarilor de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii.

Obiective de investitii

Lista standardelor de cost  pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice  prevazuta in anexa nr. 1  cuprinde: sala de sport scolara nivel competitional, centru cultural, bloc de locuinte pentru tineri, reabilitare termica anvelopa bloc de locuinte, modernizare drum comunal clasa tehnica V, reabilitare drum forestier principal, secundar, magistral, drum forestier secundar, scoala cu 8 sali de clasa, gradinita cu 4  sali de grupa, camin studentesc, spital regional de urgenta, spital judetean de urgenta, canale de irigatii impermeabilizare (elaborate pana la 31 martie).

 

Similar articles

Approval of the general framework of concession contracts for the natural gas distribution (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 284 din data de 15 aprilie 2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini (Hotararea). Cadrul general privind regimul juridic al contractelor …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article