In M.Of. nr. 706 din data de 31 august 2017 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA.

Incepand cu 1 ianuarie 2018, ca regula, persoanele inregistrate in scopuri de TVA vor desfasura operatiunile de incasare si plata TVA printr-un cont distinct de TVA.

Astfel, persoanele impozabile si institutiile publice, indiferent daca sunt sau nu inregistrate in scopuri de TVA, vor avea obligatia sa plateasca contravaloarea TVA aferenta achizitiilor de bunuri si servicii intr-un cont TVA al furnizorului/prestatorului.

DESCHIDEREA CONTURILOR

Conturile de TVA se deschid la:

  • unitati ale Trezoreriei Statului – de catre institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA pentru orice incasari in lei si de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, pentru TVA aferenta operatiunilor pentru care au deschise conturi de disponibilitati la Trezoreria Statului;
  • institutii de credit sau Trezoreria Statului – de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, pentru alte operatiuni decat cele antementionate, pentru orice incasari si plati in lei;
  • institutii de credit – de catre institutiile publice si persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA pentru orice operatiuni in valuta.

Conturile de TVA se vor deschide automat la unitatile Trezoreriei Statului pentru persoanele impozabile.

Institutiile de credit pot deschide automat pentru clientii acestora inregistrati in scopuri de TVA conturi distincte de TVA.  Institutia de credit are obligatia de a comunica imediat contul, conditiile de utilizare si costurile aferente, iar clientii au dreptul ca, ulterior primirii comunicarii de la institutia de credit, sa opteze pentru pastrarea contului sau renuntarea unilaterala la acesta in termen de cel mult 90 de zile de la comunicare.

EXCEPTII

Ordonanta instituie si exceptii de la aceasta regula. Sunt exceptate, inter alia, persoanele fizice impozabile care nu sunt inregistrate si nu au obligatia de a se inregistra in scopuri de TVA. O alta exceptie este reprezentata de ipoteza efectuarii platilor cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar. In acest caz, persoanele impozabile vor avea obligatia de a vira TVA aferenta incasarilor, in contul de TVA, in termen de 7 zile de la incasarea contravalorii livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii.

FACILITATI FISCALE

Persoanele impozabile pot opta pentru plata defalcata a TVA si pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017, beneficiind in aceasta situatie de urmatoarele facilitati fiscale:

  • o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microintreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017;
  • anularea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv.

CONTRAVENTII

Actul normativ reglementeaza inclusiv sanctiunile pe care organele fiscale le pot aplica in acest domeniu. Cu titlu exemplificativ, constituie contraventii fapte precum:

  • plata TVA de catre persoanele impozabile si institutiile publice, in alt cont decat contul de TVA al furnizorului/prestatorului, daca nu se corecteaza plata eronata in termen de maximum 7 zile lucratoare de la data efectuarii platii, dar corectia se realizeaza in maximum 30 de zile de la data platii eronate; sanctiunea aplicabila este o penalitate de 0,06% pe zi din suma platita eronat;
  • plata TVA de catre persoanele impozabile si institutiile publice, in alt cont decat contul de TVA al furnizorului/prestatorului, daca nu se corecteaza plata eronata prin plata TVA in contul de TVA al furnizorului/prestatorului in termen de maximum 30 de zile de la data efectuarii platii eronate; sanctiunea aplicabila este o amenda egala cu 50% din suma reprezentand TVA platita eronat;
  • nerespectarea de catre persoanele impozabile si institutiile publice, inregistrate in scopuri de TVA, a obligatiei de a comunica contul de TVA furnizorilor/prestatorilor si beneficiarilor; sanctiunea aplicabila este amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article