In M.Of. nr. 188 din data de 17 martie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 146/2011 privind aprobarea conditiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente si constructii, inclusiv proiectare, si ale contractelor pentru constructii cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre beneficiar ale Federatiei Internationale a Inginerilor Consultanti in Domeniul Constructiilor (FIDIC), pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes national, finantate din fonduri publice.

Ordinul aproba conditiile contractuale speciale FIDIC pe care unitatile aflate in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii au obligatia de a le utiliza pentru obiectivele de investitii din domeniul infrastructurii de transport de interes national, finantate din fonduri publice, atunci cand valoarea estimata a contractului depaseste pragul valoric de 4.845.000 de euro.

Conditiile se regasesc in Anexele nr. 1 si 2, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 188 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial” din Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

Similar articles

Approval of the general framework of concession contracts for the natural gas distribution (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 284 din data de 15 aprilie 2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini (Hotararea). Cadrul general privind regimul juridic al contractelor …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article