In M.Of. nr. 188 din data de 17 martie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 146/2011 privind aprobarea conditiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente si constructii, inclusiv proiectare, si ale contractelor pentru constructii cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre beneficiar ale Federatiei Internationale a Inginerilor Consultanti in Domeniul Constructiilor (FIDIC), pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes national, finantate din fonduri publice.

Ordinul aproba conditiile contractuale speciale FIDIC pe care unitatile aflate in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii au obligatia de a le utiliza pentru obiectivele de investitii din domeniul infrastructurii de transport de interes national, finantate din fonduri publice, atunci cand valoarea estimata a contractului depaseste pragul valoric de 4.845.000 de euro.

Conditiile se regasesc in Anexele nr. 1 si 2, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 188 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial” din Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article