In M.Of.  nr.  145 din  data de 5 martie 2010 a fost publicata  Legea nr. 25/2010 pentru  modificarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

Legea nr. 25/2010 cuprinde completari si modificari referitoare la:

  •  raspunderea reprezentantilor legali ai debitorului;
  •  obligatiile debitorului.

Raspunderea reprezentantilor legali ai debitorului

Legea nr. 25/2010 stabileste ca prejudiciile suferite de tertii de bunacredinta, ca urmare a nerespectarii obligatiilor debitorului de publicare astarii societatii pe paginile proprii de internet, vor fi reparate in mod exclusiv de persoanele care au incheiat actele ca reprezentanti legali ai debitorului, fara a fi atinsa averea debitorului.

Obligatiile debitorului

Prin actul normativ modificator  se instituie in sarcina debitorilor care detin sau administreaza una sau mai multe pagini de internet obligatia de a publica pe paginile de internet proprii informatiile referitoare la starea societatii. In acest sens se vor specifica si numarul, data si instanta care a pronuntat hotararea.

Aceasta obligatie trebuie indeplinita in termen de 24 de ore de la data comunicarii hotararii de deschidere a procedurii.

Pentru nerespectarea noilor prevederi referitoare la  obligativitatea publicarii pe paginile de internet a mentiunilor aratate, Legea  nr. 25/2010 instituie  singura sanctiune contraventionala in  materiainsolventei.

Astfel, debitorii care nu respecta obligatia de publicare pe paginile proprii de internet a mentiunilor  referitoare la imprejurarea ca impotriva societatii s-a dispus deschiderea procedurii insolventei, sunt sanctionati contraventional cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei.

Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se fac de catre organele de specialitate ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, din oficiu sau la sesizarea judecatorului-sindic, a  administratorului  judiciar/lichidatorului sau  a oricarei persoane  interesate. Veniturile  rezultate din aplicarea acestui tip de sanctiune se fac venit la bugetul de stat.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article