In M.Of. nr. 512 din data de 22 iulie 2010 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 588/2010 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile.

Modificarile vizeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

 • regulile procedurale;
 • notiunea de investitie initiala;
 • criteriile de eligibilitate;
 • acordul pentru finantare.

Regulile procedurale

Potrivit noii reglementari, schema se aplica intreprinderilor inregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, care investesc in Romania si se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii:

 • realizeaza o investitie initiala cu o valoare care se incadreaza intre 10 si 20 milioane euro inclusiv, echivalent in lei, si creeaza minimum 100 de noi locuri de munca in urma realizarii investitiei initiale;
 • realizeaza o investitie initiala cu o valoare care se incadreaza intre 20 si 30 milioane euro inclusiv, echivalent in lei, si creeaza minimum 200 de noi locuri de munca in urma realizarii investitiei initiale;
 • realizeaza o investitie initiala cu o valoare care depaseste 30 milioane euro, echivalent in lei, si creeaza minimum 300 de noi locuri de munca in urma realizarii investitiei initiale.

De asemenea, s-a majorat numarul total estimat al intreprinderilor care urmeaza sa beneficieze de ajutor de stat in temeiul schemei, de la 70 la la 125, precum si numarul mediu anual de beneficiari de la 14 la 25.

Notiunea de investitie initiala

In definirea notiunii de investitie initiala se precizeaza faptul ca activele corporale si necorporale trebuie sa fie amplasate in acelasi perimetru.

Criteriile de eligibilitate

Se abroga criteriul de eligibilitate potrivit caruia intreprinderea trebuia sa nu mai fi depus cereri de acord pentru finantare pentru acelasi proiect de investitii, in vederea obtinerii de alocari specifice individuale in cadrul schemei.

Acordul pentru finantare

Cazurile de revocare a acordului pentru finantare prevazute de noua reglementare includ urmatoarele situatii:

 • intreprinderea procedeaza la alta modificare a proiectului de investitii decat cea despre care Ministerul Economiei si Finantelor a fost informat in mod corespunzator;
 • intreprinderea nu a demarat proiectul de investitii in termenul prevazut in planul de investitii;
 • intreprinderea nu a finalizat proiectul de investitii in termenul prevazut in planul de investitii;
 • intreprinderea nu a informat Ministerul Finantelor Publice in termen de 10 zile lucratoare in legatura cu modificarile inregistrate in derularea planului de investitii sau de ordin tehnicoeconomic, anexand totodata si o fundamentare tehnicoeconomica.

Nu in ultimul rand, Formularul nr. 2 la procedura – “Acord pentru finantare” – se modifica si se inlocuieste cu formularul prevazut in anexa la Hotarare.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article