In M.Of. nr. 641 din data de 24 august 2015 a fost publicata Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 15/2015 privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare.

Norma reglementeaza, inter alia, aspecte precum:

 • definirea anumitor notiuni utilizate in contextul comercializarii contractelor de asigurare prin mijloace electronice;
 • conditiile de desfasurare a activitatii de comercializare a contractelor de asigurare prin mijloace electronice;
 • conditiile de emitere a contractelor de asigurare prin mijloace electronice.

Conformarea cu prevederile Normei este obligatorie incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

DEFINIREA ANUMITOR NOTIUNI

Principalele notiuni definite de Norma in contextul comercializarii contractelor de asigurare prin mijloace electronice sunt urmatoarele:

 • activitatea de comercializare prin mijloace electronice a contractelor de asigurare, definita ca activitatea desfasurata pentru promovarea si incheierea de contracte de asigurare atat la distanta utilizand mediul on-line, cat si prin alte mijloace electronice, indiferent de dispozitivul de accesare a acestora, respectiv unitati de procesare fixe sau mobile, daca ruleaza pe aplicatii on-line al caror obiect se incadreaza in anumite categorii prevazute de Norma;
 • furnizorii de solutii si/sau aplicatii software dedicate pentru activitatea de comercializare on-line ori prin mijloace electronice a contractelor de asigurare, categorie in care se poate incadra orice persoana juridica care are in obiectul de activitate proiectarea, programarea, dezvoltarea, gestionarea, actualizarea sau imbunatatirea oricaror solutii informatice care permit activitatile de comercializare prin mijloace electronice a contractelor de asigurare, in parametri de securitate informatica;
 • mijloacele electronice de comercializare a contractelor de asigurare, definite ca fiind aplicatii on-line, aplicatii instalate pe terminale mobile, dezvoltate intern de catre asiguratori sau de catre furnizorii anterior mentionati, pe care se pot realiza direct (fara redirectionare) prezentarea produselor proprii ale asiguratorului si/sau comparatii de oferte de la mai multi asiguratori si/sau unde se pot plasa cereri de oferta ori se pot efectua comenzi ale contractelor de asigurare si/sau din care se pot emite polite de asigurare in sistem de servicii electronice.

ACTIVITATEA DE COMERCIALIZARE A CONTRACTELOR DE ASIGURARE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE

Potrivit Normei, pot dezvolta si implementa mijloace electronice de comercializare a contractelor de asigurare urmatoarele entitati:

 • societatile de asigurare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, direct si/sau prin intermediul agentilor de asigurare, precum si cele autorizate in statele membre ale Uniunii Europene care isi desfasoara activitatea in Romania in temeiul dreptului de stabilire sau a libertatii de a presta servicii;
 • brokerii de asigurare autorizati de Autoritatea de Supraveghere Financiara;
 • agentii de asigurare subordonati;
 • intermediarii in asigurari autorizati in state membre ale Uniunii Europene care isi desfasoara activitatea in Romania in temeiul dreptului de stabilire sau a libertatii de a presta servicii.

Norma stabileste totodata conditiile minime de prezentare, continut si securitate care trebuie indeplinite de mijloacele electronice de comercializare a contractelor de asigurare, destinate consumatorilor potentiali si/sau finali, asigurati si/sau potentiali asigurati.

EMITEREA CONTRACTELOR DE ASIGURARE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE

Conform Normei, inainte de incheierea unui contract de asigurare, potentialul consumator bifeaza o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte cel putin urmatoarele:

 • ca are cel putin 18 ani impliniti;
 • ca datele si informatiile furnizate sunt reale la momentul completarii cererii.

Pentru validarea datelor, utilizatorii mijloacelor electronice de comercializare a contractelor de asigurare pot folosi orice mijloace de proba, acestia avand totodata obligatia inregistrarii si stocarii acestora pe o perioada de minimum un an suplimentar fata de perioada asigurata.

In cazul in care emiterea contractelor prin mijloace electronice se realizeaza prin intermediul furnizorilor de solutii si/sau aplicatii software dedicate, entitatile beneficiare au o serie de obligatii suplimentare in raport cu activitatea desfasurata de acesti furnizori.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article