In M.Of. nr. 109 din data de 18 februarie 2010 a fost publicata HotarareaGuvernului nr. 83/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.

Regulamentul astfel adoptat contine o serie de modificari cu privire la:

  •  modalitatea de finantare;
  •  organizarea institutiei.

Modalitatea de finantare

Daca, potrivit reglementarii anterioare, Oficiul Registrului Comertului era finantat in totalitate din venituri proprii, noul regulament pentru organizarea si functionarea institutiei prevede ca aceasta este organizatain subordinea Ministerului Justitiei ca institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei.

Prin urmare,  Directorul  General al Oficiului National al Registrului Comertului nu mai este ordonator principal de credite, aceasta atributie apartinand Ministrului Justitiei.

Organizarea institutiei

Potrivit  noilor reglementari,  in cadrul Oficiului National al Registrului Comertului va functiona, in locul Consilului de conducere, Consiliul consultativ. Acesta din urma este format din:

  •  Directorul general;
  •  Directorii generali adjuncti;
  •  Directorii directiilor din cadrul O.N.R.C.;
  •  Directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Asadar, spre deosebire de Regulamentul din 2008, nu mai fac parte din consiliu cei trei directori ai oficiilor registrului comertului de pe langa tribunal.

In plus, a fost suprimata Directia Indrumare Metodologica, iar alte doua directii importante s-au consolidat formand Directia managementul calitatii, organizare, arhiva si Directia analiza programare, tehnologia informatiei.

In considerarea prevederilor O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului, s-a infiintat Comisia de analiza si practica unitara a oficiilor registrului comertului, structura ce are ca principala atributie elaborarea de puncte de vedere cu privire la aspectele juridice sesizate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunal.

Oficiul Registrului Comertului are, odata cu adoptarea noului regulamentde organizare si functionare,  mai putin  cu 450 de posturi  fata de anii anteriori.

Similar articles

New increase of the minimum gross wage (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 1010 din data de 16.12.2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut a crescut de la 2.080 lei la 2.230 lei/luna. Aceasta suma nu include sporuri sau alte …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article