In M.Of. nr. 109 din data de 18 februarie 2010 a fost publicata HotarareaGuvernului nr. 83/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.

Regulamentul astfel adoptat contine o serie de modificari cu privire la:

  •  modalitatea de finantare;
  •  organizarea institutiei.

Modalitatea de finantare

Daca, potrivit reglementarii anterioare, Oficiul Registrului Comertului era finantat in totalitate din venituri proprii, noul regulament pentru organizarea si functionarea institutiei prevede ca aceasta este organizatain subordinea Ministerului Justitiei ca institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei.

Prin urmare,  Directorul  General al Oficiului National al Registrului Comertului nu mai este ordonator principal de credite, aceasta atributie apartinand Ministrului Justitiei.

Organizarea institutiei

Potrivit  noilor reglementari,  in cadrul Oficiului National al Registrului Comertului va functiona, in locul Consilului de conducere, Consiliul consultativ. Acesta din urma este format din:

  •  Directorul general;
  •  Directorii generali adjuncti;
  •  Directorii directiilor din cadrul O.N.R.C.;
  •  Directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Asadar, spre deosebire de Regulamentul din 2008, nu mai fac parte din consiliu cei trei directori ai oficiilor registrului comertului de pe langa tribunal.

In plus, a fost suprimata Directia Indrumare Metodologica, iar alte doua directii importante s-au consolidat formand Directia managementul calitatii, organizare, arhiva si Directia analiza programare, tehnologia informatiei.

In considerarea prevederilor O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului, s-a infiintat Comisia de analiza si practica unitara a oficiilor registrului comertului, structura ce are ca principala atributie elaborarea de puncte de vedere cu privire la aspectele juridice sesizate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunal.

Oficiul Registrului Comertului are, odata cu adoptarea noului regulamentde organizare si functionare,  mai putin  cu 450 de posturi  fata de anii anteriori.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article