In M.Of. nr. 393 din data de  10 iunie 2009 a fost publicata Legea nr. 198/2009  privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/2007 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in M.Of. nr. 776 din 15 noiembrie 2007.

Respingerea prin lege a unei ordonante de urgenta are ca efect incetarea aplicabilitatii ei.

Ordonanta de urgenta respinsa a modificat Ordonanta de urgenta privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica si a celor de concesiune sub doua aspecte:

  •  domeniul de aplicare;
  •  termenul pentru trimiterea documentelor si informatiilor.

Contractele care fac obiectul verificarilor procedurale

Avand in vedere majorarea  in anul 2007 a pragurilor valorice prevazute de OUG nr. 34/2006 pentru aplicarea  procedurii de cerere de oferte, ordonanta de urgenta respinsa a majorat la randul sau pragurile pentru contractele  si acordurile-cadru  care fac obiectul verificarii aspectelorprocedurale aferente procesului de atribuire, dupa cum urmeaza:

  •  contractele de lucrari si contractele de concesiune de lucrari publice – de la 250.000 euro la 500.000 euro;
  •  contractele de servicii si contractele de concesiune de servicii – de la 40.000 euro la 75.000 euro;
  •  contractele de furnizare – de la 40.000 euro la 75.000 euro.

In martie 2009 pragurile pentru aplicarea procedurii de cerere de oferte au fost din nou majorate la 750.000 euro, respectiv la 100.000 euro.

Termenul pentru trimiterea documentelor si informatiilor solicitate de observatori

Ordonanta de urgenta respinsa prevedea faptul ca termenul pentru trimiterea  documentelor si informatiilor referitoare la procesul de atribuire a contractului care face obiectul verificarii, solicitate de observatorii desemnati, este de 3 zile lucratoare, fata de reglementarea anterioara care impunea un termen de 3 zile calendaristice.

In concluzie, prin revenirea la reglementarea anterioara, netrimiterea in termen de 3 zile a documentelor si informatiilor referitoare la procesul de atribuire a contractului care face obiectul verificarii, solicitate de observatorii desemnati,  constituie contraventie si se sanctioneaza  cu amenda de la 5.000 lei la 7.000 lei.

Similar articles

Approval of the general framework of concession contracts for the natural gas distribution (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 284 din data de 15 aprilie 2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini (Hotararea). Cadrul general privind regimul juridic al contractelor …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article