In M.Of.  nr. 45 din  data de  20 ianuarie  2010 a fost publicata Hotararea Guvernului  nr.  37/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor.

Modificarile vizeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

  •  exceptiile de la obligatia de a infiinta registrul;
  •  termenele de completare a registrului;
  •  contraventiile.

Exceptiile de la obligatia de a infiinta registrul

Potrivit noilor modificari,  nu au obligatia de a infiinta registrul general de evidenta a salariatilor misiunile diplomatice din Romania, respectiv ambasadele, reprezentantele, consulatele generale si consulatele oficiale.

Termenele de completare a registrului

H.G. nr. 37/2010 aduce modificari in ceea ce priveste termenul anterior de 5  zile pentru completarea si transmiterea registrului catre inspectoratul teritorial de munca.

Astfel, la angajarea salariatilor vor fi inregistrate numele, prenumele, codul numeric personal, data angajarii, functia/ocupatia si tipul contractului individual de munca, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza.  De asemenea,  la incetarea contractului individual de munca,  angajatorul are obligatia de a inscrie in registru data si temeiul incetarii acestuia.

Registrul modificat se transmite la inspectoratul teritorial de munca cel mai tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariat, respectiv la data incetarii contractului individual de munca al acestuia.

Angajatorii au obligatia de a transmite registrul in forma electronica la inspectoratul teritorial de munca in a carei raza teritoriala isi au sediul sau, dupa caz, domiciliul, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat.

Contraventiile

H.G. nr. 37/2010 introduce doua contraventii noi, dupa cum urmeaza:

  •  neinregistrarea contractelor individuale de munca in registru anterior inceperii activitatii;
  •  completarea registrului cu date eronate.

Regimul sanctionator presupune, pentru fiecare contract individual de munca neinregistrat,  aplicarea unei amenzi de 1.500 lei, fara ca valoarea cumulata a amenzii, determinata de numarul efectiv de astfel de contracte, sa depaseasca cuantumul de 20.000 lei, iar pentru  completarea registrului cu date eronate o amenda de la 3.500 lei la 5.000 lei.

Similar articles

New increase of the minimum gross wage (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 1010 din data de 16.12.2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut a crescut de la 2.080 lei la 2.230 lei/luna. Aceasta suma nu include sporuri sau alte …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article