Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 09.07.2019 Ordinul presedintelui ANAP nr. 1894/2019 privind aprobarea listelor de verificare aferente exercitarii controlului de calitate si regularitate al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica/sectoriala si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii (Ordinul).

Ordinul aproba listele de verificare aferente exercitarii de catre ANAP a controlului de calitate si regularitate al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica/sectoriala si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, dupa cum urmeaza:

 • Lista de verificare pentru documentatiile de atribuire ce vizeaza contractele de lucrari proiectare si executie, prevazuta in Anexa nr. 1 la Ordin;
 • Lista de verificare pentru documentatiile de atribuire ce vizeaza contractele de lucrari standard (Executie), prevazuta in Anexa nr. 2 la Ordin;
 • Lista de verificare pentru documentatiile de atribuire ce vizeaza contractele de furnizare produse, prevazuta in Anexa nr. 3 la Ordin;
 • Lista de verificare pentru documentatiile de atribuire ce vizeaza contracte de concesiune de lucrari si contracte de concesiune de servicii, prevazuta in Anexa nr. 4 la Ordin;
 • Lista de verificare pentru documentatiile de atribuire ce vizeaza contractele de servicii intelectuale, prevazuta in Anexa nr. 5 la Ordin;
 • Lista de verificare pentru documentatiile de atribuire ce vizeaza contractele de servicii nonintelectuale, prevazuta in Anexa nr. 6 la Ordin;
 • Lista de verificare pentru incadrarea in conditiile de initiere a procedurilor de negociere fara publicare prealabila, prevazuta in Anexa nr. 7 la Ordin;
 • Lista de verificare pentru conditiile de derulare a procedurilor de negociere fara publicare prealabila, prevazuta in Anexa nr. 8 la Ordin;
 • Lista de verificare privind componenta comisiei de evaluare, indeplinirea conditiilor de forma aferente depunerii ofertelor/candidaturilor si a criteriilor de calificare/selectie de catre ofertanti/candidati, prevazuta in Anexa nr. 9 la Ordin;
 • Lista de verificare privind evaluarea propunerilor tehnice si a conformitatii acestora, prevazuta in Anexa nr. 10 la Ordin;
 • Lista de verificare privind evaluarea propunerilor financiare si a conformitatii acestora prevazuta in Anexa nr. 11 la Ordin;
 • Lista de verificare privind analiza documentelor suport pentru indeplinirea criteriilor de calificare/selectie de catre candidati/ofertanti, precum si concluziile incluse in raportul procedurii de atribuire, prevazuta in Anexa nr. 12 la Ordin;
 • Lista de verificare pentru analiza propunerilor de raspuns consolidat formulat de autoritatea/entitatea contractanta la solicitarile de clarificari ale operatorilor economici interesati, prevazuta in Anexa nr. 13 la Ordin.

Continutul integral al Ordinului poate fi accesat la urmatoarea pagina de internet: http://anap.gov.ro/web/ordin-nr-1894-din-08-07-2019-privind-aprobarea-listelor-de-verificare-aferente-exercitarii-controlului-de-calitate-si-regularitate-al-procesului-de-atribuire-a-contractelor-acordurilor-cadru-de-achiz/

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article