In M.Of.  nr.  323 din  data de 17 mai 2010 a fost publicata  Legea nr. 84/2010 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 116/2009  pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului.

Astfel, O.U.G. nr.  116/2009  a fost aprobata cu modificari ce vizeaza in principal masuri procedurale privind activitatea de inregistrare in registrul comertului, dupa cum urmeaza:

  •  registratorii comerciali;
  •  obligatiile instantei;
  •  competenta;
  •  solutionarea plangerilor.

Registratorii comerciali

Daca initial, prin O.U.G. nr. 116/2009, profesia de registrator comercial urma sa fie infiintata intr-un termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a ordonantei, respectiv in luna iunie 2010, potrivit modificarilor aduse de Legea  nr.  84/2010, Guvernul urmeaza sa adopte proiectul de lege privind infiintarea, organizarea si functionarea profesiei de registrator comercial in luna septembrie a acestui an.

Obligatiile instantei

Legea nr. 84/2010 a instituit obligatia instantei de judecata de a dispune, din oficiu,  cu privire la modificarea corespunzatoare a datelor inregistrate in registrul comertului atunci cand:

  •  a fost investita cu o cerere  pentru indreptarea, lamurirea sau completarea incheierii judecatorului delegat;
  •  a fost investita cu o cerere privitoare la fuziune, divizare sau fuziune transfrontaliera.

Competenta de numire a lichidatorului

Prin  actul normativ astfel adoptat s-a stabilit  competenta directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau a persoanei ori persoanelor desemnate, pentru  numirea lichidatorului. De asemenea, directorul si/sau persoanele desemnate dispun/e si cu privire la plata onorariului lichidatorului, in cuantum fix de 1.000 lei.

Solutionarea plangerilor

Plangerile formulate impotriva rezolutiilor directorului si/ sau persoanelor desemnate vor fi solutionate de catre instanta,  in camera de consiliu, fara citarea partilor.

Similar articles

New increase of the minimum gross wage (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 1010 din data de 16.12.2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut a crescut de la 2.080 lei la 2.230 lei/luna. Aceasta suma nu include sporuri sau alte …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article