In M.Of.  nr.  323 din  data de 17 mai 2010 a fost publicata  Legea nr. 84/2010 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 116/2009  pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului.

Astfel, O.U.G. nr.  116/2009  a fost aprobata cu modificari ce vizeaza in principal masuri procedurale privind activitatea de inregistrare in registrul comertului, dupa cum urmeaza:

  •  registratorii comerciali;
  •  obligatiile instantei;
  •  competenta;
  •  solutionarea plangerilor.

Registratorii comerciali

Daca initial, prin O.U.G. nr. 116/2009, profesia de registrator comercial urma sa fie infiintata intr-un termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a ordonantei, respectiv in luna iunie 2010, potrivit modificarilor aduse de Legea  nr.  84/2010, Guvernul urmeaza sa adopte proiectul de lege privind infiintarea, organizarea si functionarea profesiei de registrator comercial in luna septembrie a acestui an.

Obligatiile instantei

Legea nr. 84/2010 a instituit obligatia instantei de judecata de a dispune, din oficiu,  cu privire la modificarea corespunzatoare a datelor inregistrate in registrul comertului atunci cand:

  •  a fost investita cu o cerere  pentru indreptarea, lamurirea sau completarea incheierii judecatorului delegat;
  •  a fost investita cu o cerere privitoare la fuziune, divizare sau fuziune transfrontaliera.

Competenta de numire a lichidatorului

Prin  actul normativ astfel adoptat s-a stabilit  competenta directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau a persoanei ori persoanelor desemnate, pentru  numirea lichidatorului. De asemenea, directorul si/sau persoanele desemnate dispun/e si cu privire la plata onorariului lichidatorului, in cuantum fix de 1.000 lei.

Solutionarea plangerilor

Plangerile formulate impotriva rezolutiilor directorului si/ sau persoanelor desemnate vor fi solutionate de catre instanta,  in camera de consiliu, fara citarea partilor.

Similar articles

STS becomes a qualified certification supplier for electronic signature (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 281 din data de 3 aprilie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a fost astfel desemnat sa furnizeze servicii de certificare calificata exclusiv catre personalul autorizat din cadrul institutiilor si autoritatilor publice. Aceasta masura a fost …

Read article