In M.Of.  nr.  323 din  data de 17 mai 2010 a fost publicata  Legea nr. 84/2010 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 116/2009  pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului.

Astfel, O.U.G. nr.  116/2009  a fost aprobata cu modificari ce vizeaza in principal masuri procedurale privind activitatea de inregistrare in registrul comertului, dupa cum urmeaza:

  •  registratorii comerciali;
  •  obligatiile instantei;
  •  competenta;
  •  solutionarea plangerilor.

Registratorii comerciali

Daca initial, prin O.U.G. nr. 116/2009, profesia de registrator comercial urma sa fie infiintata intr-un termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a ordonantei, respectiv in luna iunie 2010, potrivit modificarilor aduse de Legea  nr.  84/2010, Guvernul urmeaza sa adopte proiectul de lege privind infiintarea, organizarea si functionarea profesiei de registrator comercial in luna septembrie a acestui an.

Obligatiile instantei

Legea nr. 84/2010 a instituit obligatia instantei de judecata de a dispune, din oficiu,  cu privire la modificarea corespunzatoare a datelor inregistrate in registrul comertului atunci cand:

  •  a fost investita cu o cerere  pentru indreptarea, lamurirea sau completarea incheierii judecatorului delegat;
  •  a fost investita cu o cerere privitoare la fuziune, divizare sau fuziune transfrontaliera.

Competenta de numire a lichidatorului

Prin  actul normativ astfel adoptat s-a stabilit  competenta directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau a persoanei ori persoanelor desemnate, pentru  numirea lichidatorului. De asemenea, directorul si/sau persoanele desemnate dispun/e si cu privire la plata onorariului lichidatorului, in cuantum fix de 1.000 lei.

Solutionarea plangerilor

Plangerile formulate impotriva rezolutiilor directorului si/ sau persoanelor desemnate vor fi solutionate de catre instanta,  in camera de consiliu, fara citarea partilor.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article