In M.Of. nr.  416 din data de 22 iunie 2010 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 723/2010 prin care a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (6) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996  republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificarile ulterioare.

Obiectul exceptiei

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie procedura de rectificare a inscrierilor in  cartea funciara, iar textul de lege criticat are urmatorul continut: “Procedura de rectificare a  inscrierilor  in cartea funciara, a modificarilor  si cea de  indreptare a erorilor materiale se va stabili prin regulament aprobat de directorul general al Agentiei Nationale”.

Neconstitutionalitatea procedurii de rectificare

Potrivit principiului simetriei juridice, si avand in vedere faptul ca rectificarea  inscrierilor poate fi majora, reprezentand un act constitutiv de drepturi sau putand avea chiar titlu executoriu, procedura de rectificare a inscrierilor  in cartea funciara trebuie instituita printr-o norma legala egalaca forta juridica cu cea prin care s-a reglementat procedura de inscriere in cartea funciara, respectiv prin lege organica.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article