In M.Of. nr.  416 din data de 22 iunie 2010 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 723/2010 prin care a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (6) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996  republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificarile ulterioare.

Obiectul exceptiei

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie procedura de rectificare a inscrierilor in  cartea funciara, iar textul de lege criticat are urmatorul continut: “Procedura de rectificare a  inscrierilor  in cartea funciara, a modificarilor  si cea de  indreptare a erorilor materiale se va stabili prin regulament aprobat de directorul general al Agentiei Nationale”.

Neconstitutionalitatea procedurii de rectificare

Potrivit principiului simetriei juridice, si avand in vedere faptul ca rectificarea  inscrierilor poate fi majora, reprezentand un act constitutiv de drepturi sau putand avea chiar titlu executoriu, procedura de rectificare a inscrierilor  in cartea funciara trebuie instituita printr-o norma legala egalaca forta juridica cu cea prin care s-a reglementat procedura de inscriere in cartea funciara, respectiv prin lege organica.

Similar articles

New increase of the minimum gross wage (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 1010 din data de 16.12.2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut a crescut de la 2.080 lei la 2.230 lei/luna. Aceasta suma nu include sporuri sau alte …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article