In M.Of. nr.  416 din data de 22 iunie 2010 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 723/2010 prin care a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (6) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996  republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificarile ulterioare.

Obiectul exceptiei

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie procedura de rectificare a inscrierilor in  cartea funciara, iar textul de lege criticat are urmatorul continut: “Procedura de rectificare a  inscrierilor  in cartea funciara, a modificarilor  si cea de  indreptare a erorilor materiale se va stabili prin regulament aprobat de directorul general al Agentiei Nationale”.

Neconstitutionalitatea procedurii de rectificare

Potrivit principiului simetriei juridice, si avand in vedere faptul ca rectificarea  inscrierilor poate fi majora, reprezentand un act constitutiv de drepturi sau putand avea chiar titlu executoriu, procedura de rectificare a inscrierilor  in cartea funciara trebuie instituita printr-o norma legala egalaca forta juridica cu cea prin care s-a reglementat procedura de inscriere in cartea funciara, respectiv prin lege organica.

Similar articles

STS becomes a qualified certification supplier for electronic signature (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 281 din data de 3 aprilie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a fost astfel desemnat sa furnizeze servicii de certificare calificata exclusiv catre personalul autorizat din cadrul institutiilor si autoritatilor publice. Aceasta masura a fost …

Read article