In M.Of. nr. 249 din data de 7 aprilie 2014 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 225/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investitii publice.

ETAPELE PRINCIPALE IN REALIZAREA PROIECTELOR DE INVESTITII PUBLICE

Principalele etape in realizarea proiectelor de investitii publice semnificative sunt reprezentate de:

 • etapa de identificare a proiectului de investitii publice;
 • etapa de elaborare sau, dupa caz, actualizare si aprobare a studiului de fezabilitate;
 • etapa de selectie si bugetare;
 • etapa de implementare/executie a proiectului de investitii publice;
 • etapa de finalizare, operare si intretinere a proiectului de investitii publice;
 • etapa de evaluare ex-post a proiectului de investitii publice.

ETAPELE IN VEDEREA INCLUDERII PROIECTELOR IN LEGILE BUGETARE ANUALE

In scopul aprobarii de catre Guvern a rezultatelor prioritizarii proiectelor de investitii publice semnificative in vederea includerii proiectelor de investitii publice semnificative prioritizate in legile bugetare anuale, se vor parcurge, inter alia, urmatoarele etape:

 • aplicarea de catre ordonatorul principal de credite a principiilor si criteriilor de prioritizare tuturor proiectelor de investitii publice semnificative noi si in continuare, cu respectarea cerintelor prevazute in prezentele norme si a limitarilor impuse de ordonanta de urgenta, urmata de includerea acestora in lista proiectelor de investitii publice semnificative prioritizate;
 • transmiterea de catre ordonatorul principal de credite catre Ministerul Finantelor Publice a listei proiectelor de investitii publice semnificative prioritizate;
 • transmiterea oricaror clarificari sau informatii suplimentare de catre ordonatorul principal de credite catre Ministerul Finantelor Publice, in atentia Unitatii de evaluare a investitiilor publice;
 • elaborarea la nivelul Ministerului Finanţelor Publice a listei proiectelor de investitii publice semnificative prioritizate care se supune aprobarii Guvernului, in baza listelor proiectelor de investitii publice prioritizate transmise de ordonatorii principali de credite;
 • prezentarea de catre Unitatea de evaluare a investitiilor publice conducerii Ministerului Finantelor Publice a rezultatelor prioritizarii, ca urmare a analizei listelor proiectelor de investitii publice semnificative prioritizate transmise de ordonatorii principali de credite si a eventualelor clarificari si/sau informatii suplimentare;
 • prezentarea de catre Ministerul Finantelor Publice Guvernului, spre aprobare, a rezultatelor prioritizarii, in vederea aprobarii prin memorandum a listei proiectelor de investitii semnificative prioritizate;
 • includerea proiectelor de investitii publice semnificative prioritizate, conform aprobarii Guvernului, spre finantare, in programul de investitii publice al ordonatorului principal de credite.

Important de mentionat este si faptul ca in urma aprobarii de catre Guvern a listei proiectelor de investitii publice prioritizate, ordonatorii principali de credite au obligatia de a lua toate masurile in conditiile legii pentru respectarea duratei de realizare a proiectelor de investitii publice, asa cum este aceasta stabilita prin indicatorii tehnico-economici aprobati, precum si pentru atingerea obiectivelor specifice ale proiectului de investitii publice.

De asemenea, Hotararea prevede faptul ca prevederile pct. 4 din Normele metodologice privind criteriile de evaluare si selectie a obiectivelor de investitii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2005, nu se vor mai aplica investitiilor publice semnificative.

Nu in ultimul rand, Hotararea cuprinde 4 Anexe referitoare la:

 • precizari metodologice privind acordarea si justificarea punctajelor pentru proiectele de investitii publice semnificative prin aplicarea principiilor si criteriilor de prioritizare (Anexa nr. 1);
 • punctajul acordat de ordonatorul principal de credite pentru proiectele de investitii publice semnificative (Anexa nr. 2);
 • informatii furnizate de ordonatorii principali de credite cu privire la proiectele de investitii publice semnificative, prioritizate (Anexa nr. 3);

lista proiectelor de investitii publice semnificative prioritizate pentru toti ordonatorii principali de credite (Anexa nr. 4).

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article