In M.Of. nr. 136 din data de 1 martie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

Actul normativ referit a fost adoptat din necesitatea de a permite, pe de o parte, stimularea investitiilor straine in anumite ramuri economice prin luarea in considerare a efectelor de multiplicare in economie a acestor investitii, cu acordarea de multiplicatori de compensare, iar pe de alta parte identificarea de noi domenii prioritare a caror dezvoltare sa fie sustinuta si prin legislatia in materia operatiunilor compensatorii.

Modificarile vizeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

  • ¬†executarea obligatiei de compensare;
  • ¬†domeniile prioritare care pot beneficia de operatiuni compensatorii in avans.

Executarea obligatiei de compensare

Potrivit modificarilor, la creditarea operatiunilor compensatorii in avans se aplica multiplicatorii de compensare prevazuti in anexa la Ordonanta.

Totodata, s-a marit perioada pentru care creditele acumulate in avans se mentin in contul firmei care le-a realizat de la maximum 3 ani de la creditare la maximum 7 ani de la creditare.

Ordonanta a introdus si cateva prevederi cu privire la utilizarea creditelor de compensare rezultate ca urmare a transferului sau a transformarii de credite de compensare in avans. Astfel, pentru indeplinirea obligatiei de compensare asumate prin contractul de achizitie, un contractant nu poate utiliza credite de compensare obtinute ca urmare a transferului de credite de compensare in avans de la terti in proportie mai mare de 30% din valoarea obligatiei de compensare asumate pentru acea categorie.

Mai mult, pentru indeplinirea obligatiei de compensare, un contractant nu poate utiliza pentru o categorie credite de compensare rezultate ca urmare a transferului sau a transformarii de credite de compensare in avans, cumulat, in proportie mai mare de 50% din valoarea obligatiei de compensare asumate pentru fiecare categorie.

De la aceste reguli Ordonanta prevede si o exceptie, respectiv ipoteza in care creditele provin de la un tert care face parte din acelasi grup de companii cu contractantul.

Domeniile prioritare care pot beneficia de operatiuni compensatorii in avans

Prin acest act normativ se introduce anexa “Domeniile prioritare care pot beneficia de operatiuni compensatorii in avans si ierarhizarea acestora prin multiplicatori de compensare”.

Anexa referita prevede operatiunile compensatorii in avans astfel: investitii, cumparare de produse realizate in Romania si asistenta in marketing.

Valorile multiplicatorilor de compensare vor fi stabilite de Oficiul de Compensare avand in vedere importanta si complexitatea operatiunii compensatorii in avans propuse.

Definitii

Operatiunile compensatorii reprezinta un set de compensatii economice utilizate in practica comerciala internationala sub denumirea de offset, ca o conditie pentru achizitionarea de produse, lucrari sau servicii de pe piata externa, in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale.

Obligatia de compensare consta in obligatia contractantului de a face compensatii economice in proportie de cel putin 80% din valoarea contractului de achizitie, contractantul fiind reprezentat de orice ofertant care poate fi persoana juridica straina, reprezentant al unei persoane juridice straine in Romania sau un intermediar pentru produse, servicii sau lucrari, provenind de pe piata externa, caruia i se atribuie contractul de achizitie in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute de legislatia romana in vigoare.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article