In M.Of. nr. 509 din data de 22 iulie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 874/2010 privind aprobarea Manualului de operare pentru programul “Schema de granturi mici”.

Anexa cuprinzand Manualul se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

La data intrarii in vigoare a Ordinului se abroga Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 529/2006 privind aprobarea Manualului de operare pentru programul “Schema de granturi mici”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 772 si 772 bis din 12 septembrie 2006, cu modificarile ulterioare.

Durata schemei

Schema se implementeaza pe perioada de utilizare a Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind inchiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomica, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 167/2005.

Atributiile Agentiei Romane pentru Dezvoltare Durabila a Zonelor Industriale

Agentia Romana pentru Dezvoltare Durabila a Zonelor Industriale va elabora anual programul de derulare a procedurilor de acordare a granturilor in baza schemei, care va include:

  • planul de actiuni pentru promovare si publicitate la nivelul localitatilor miniere;
  • planul de instruire a personalului Agentiei;
  • planul de implementare;
  • bugetul operational;
  • planul de plati pentru fondul destinat granturilor si estimarea platilor;
  • planul de monitorizare, control, raportare si evaluare;
  • raportul anual privind implementarea programului;
  • alte specificatii.

Agentia va face publica lunar lista cuprinzand informatiile privind solicitantii eligibili de granturi mici cu care au fost incheiate acorduri de grant si numarul estimat de beneficiari ai microproiectelor, prin afisarea pe pagina web: http://arddzi.minind.ro/.

Similar articles

New increase of the minimum gross wage (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 1010 din data de 16.12.2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut a crescut de la 2.080 lei la 2.230 lei/luna. Aceasta suma nu include sporuri sau alte …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article