In M.Of. nr. 509 din data de 22 iulie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 874/2010 privind aprobarea Manualului de operare pentru programul “Schema de granturi mici”.

Anexa cuprinzand Manualul se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

La data intrarii in vigoare a Ordinului se abroga Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 529/2006 privind aprobarea Manualului de operare pentru programul “Schema de granturi mici”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 772 si 772 bis din 12 septembrie 2006, cu modificarile ulterioare.

Durata schemei

Schema se implementeaza pe perioada de utilizare a Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind inchiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomica, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 167/2005.

Atributiile Agentiei Romane pentru Dezvoltare Durabila a Zonelor Industriale

Agentia Romana pentru Dezvoltare Durabila a Zonelor Industriale va elabora anual programul de derulare a procedurilor de acordare a granturilor in baza schemei, care va include:

  • planul de actiuni pentru promovare si publicitate la nivelul localitatilor miniere;
  • planul de instruire a personalului Agentiei;
  • planul de implementare;
  • bugetul operational;
  • planul de plati pentru fondul destinat granturilor si estimarea platilor;
  • planul de monitorizare, control, raportare si evaluare;
  • raportul anual privind implementarea programului;
  • alte specificatii.

Agentia va face publica lunar lista cuprinzand informatiile privind solicitantii eligibili de granturi mici cu care au fost incheiate acorduri de grant si numarul estimat de beneficiari ai microproiectelor, prin afisarea pe pagina web: http://arddzi.minind.ro/.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article