In M.Of. nr. 136 din data de 1 martie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.  12/2010 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania.

Completarea vizeaza regimul aplicabil micului trafic  de frontiera si reglementeaza in principal urmatoarele aspecte:

 •  eliberarea permisului;
 •  drepturile si obligatiile titularilor;
 •  anularea si revocarea permisului;
 •  contraventii si sanctiuni.

Eliberarea permisului

Permisul de mic trafic  de frontiera se elibereaza de catre  misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei  in  tarile terte vecine cu care Romania a  incheiat acorduri bilaterale in temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.931/2006 al Parlamentului European  si al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontiera la frontierele terestre externe ale statelor membre si de modificare a dispozitiilor Conventiei Schengen, publicat  in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L405 din 30 decembrie 2006.

Termenul de eliberare a permisului este de 60 de zile de la data depunerii cererii.

Drepturile si obligatiile titularilor

Permisul de mic trafic de frontiera confera rezidentilor din zona de frontiera dreptul de a trece frontiera de stat comuna, in regim de mic trafic de frontiera.

Totodata, cetatenilor straini titulari ai unui astfel de permis li se permite intrarea pe teritoriul Romaniei fara indeplinirea conditiilor referitoare la:

 •  detinerea vizei romane sau, dupa caz, a permisului de sedere valabil;
 •  prezentarea documentelor care justifica scopul si conditiile sederii lor si care fac dovada existentei unor mijloace corespunzatoare atat pentru  intretinere pe perioada  sederii, cat  si pentru  intoarcerea  in tara de origine sau pentru tranzitul catre alt stat  in care existasiguranta ca li se va permite intrarea.

Titularul permisului are urmatoarele obligatii:

 •  sa aiba in permanenta asupra sa documentul, sa nu-l instraineze si sa-l prezinte organelor autoritatilor competente la solicitarea acestora;
 •  sa anunte organele politiei de frontiera competente despre furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea permisului,  in termen de cel mult 5 zile de la constatarea vreuneia dintre aceste situatii; organele emitente ii vor elibera strainului un nou permis in locul celui declarat furat, pierdut, deteriorat sau distrus, dupa reluarea integrala a procedurii de eliberare.

Anularea si revocarea permisului

Organele care pot anula sau revoca permisul de mic trafic de frontiera sunt:

 •  in strainatate, misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei;
 •  in tara, organele politiei de frontiera,  cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat, sau Oficiul Roman pentru Imigrari atunci cand strainii se afla pe teritoriul statului roman.

Masura anularii permisului se poate lua in urmatoarele cazuri:

 •  se constata ulterior ca, la data solicitarii permisului de mic trafic de frontiera, strainii nu  indeplineau conditiile prevazute de acordurile care reglementeaza regimul juridic privind micul trafic la frontiera comuna;
 •  strainii au obtinut permisul pe baza unor documente sau informatii false;
 •  strainii au introdus sau au incercat sa introduca ilegal in Romania alti straini ori au inlesnit transportul sau cazarea acestora;
 •  strainii au  incalcat reglementarile vamale sau cele privind frontiera de stat;
 •  strainii  au intrat  in Romania  in perioada de interdictie dispusaanterior.

Revocarea poate fi dispusa in urmatoarele cazuri:

 •  strainii nu mai indeplinesc conditiile cerute la acordarea permisului;
 •  dupa acordarea permisului de mic trafic de frontiera strainii au fost declarati indezirabili sau  impotriva lor a fost dispusa masura interzicerii intrarii in Romania;
 •  strainii  recidiveaza in depasirea zonei de frontiera prevazuta pentru micul trafic.

Autoritatea competenta va comunica  strainului  decizia de anulare sau, dupa caz, de revocare, in scris, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia.

Contraventii si sanctiuni

Impotriva  titularului permisului de mic trafic de frontiera se dispune masura sanctionarii contraventionale  cu amenda in cuantum de la 600  lei la 1.200 lei si se emite decizia de returnare, in urmatoarele situatii:

 •  daca titularul  depaseste perioada de  sedere stabilita prin acordul care reglementeaza regimul juridic privind micul trafic la frontiera comuna;
 •  daca titularul depaseste zona de frontiera stabilita prin acordul care reglementeaza regimul juridic privind micul trafic la frontiera comuna.

Ordonanta prevede aplicarea masurii sanctionarii contraventionale cu amenda de la 100 lei la 500 lei si in ipoteza in care titularul permisului de mic trafic de frontiera nu isi respecta obligatiile legale, precum si in ipoteza in care nu respecta termenul de declarare a furtului, pierderii, deteriorarii sau distrugerii permisului.

Impotriva titularului permisului poate fi dispusa si masura interzicerii intrarii in Romania in cazurile expres prevazute de Ordonanta.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article