In M.Of. nr. 154 din data de 10 martie 2010 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 167/2010 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.660/2006.

Incepand cu anul 2010, autoritatile contractante au obligatia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire si pentru realizarea achizitiilor directe reprezentand 40% din valoarea totala a achizitiilor publice finalizate de acestea in cursul anului respectiv, spre deosebire de reglementarea anterioara care stabilea un procent de 20%.

Totodata, prin actul normativ modificator s-a abrogat sectiunea din Norme care stabilea tariful de acces platit anual catre SEAP de catre autoritatile contractante inregistrate in sistem.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article