In M.Of. nr. 154 din data de 10 martie 2010 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 167/2010 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.660/2006.

Incepand cu anul 2010, autoritatile contractante au obligatia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire si pentru realizarea achizitiilor directe reprezentand 40% din valoarea totala a achizitiilor publice finalizate de acestea in cursul anului respectiv, spre deosebire de reglementarea anterioara care stabilea un procent de 20%.

Totodata, prin actul normativ modificator s-a abrogat sectiunea din Norme care stabilea tariful de acces platit anual catre SEAP de catre autoritatile contractante inregistrate in sistem.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article