In M.Of. nr. 154 din data de 10 martie 2010 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 167/2010 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.660/2006.

Incepand cu anul 2010, autoritatile contractante au obligatia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire si pentru realizarea achizitiilor directe reprezentand 40% din valoarea totala a achizitiilor publice finalizate de acestea in cursul anului respectiv, spre deosebire de reglementarea anterioara care stabilea un procent de 20%.

Totodata, prin actul normativ modificator s-a abrogat sectiunea din Norme care stabilea tariful de acces platit anual catre SEAP de catre autoritatile contractante inregistrate in sistem.

Similar articles

STS becomes a qualified certification supplier for electronic signature (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 281 din data de 3 aprilie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr.¬†455/2001¬†privind semnatura electronica. Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a fost astfel desemnat sa furnizeze servicii de certificare calificata exclusiv catre personalul autorizat din cadrul institutiilor si autoritatilor publice. Aceasta masura a fost …

Read article