In M.Of. nr. 707 din data de 21 octombrie 2009 a fost publicat Ordinul ministrului muncii, familiei  si protectiei sociale, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 1.430/2009 privind modificarea  si completarea Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse, al ministrului internelor si reformei administrative si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 742/303/2.720/2007  pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti  si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii  si ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileste modalitatile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii, in domeniul prestatiilor familiale.

Modificarile si completarile se refera in principal la:

  •  institutiile competente pentru domeniul prestatiilor sociale;
  •  beneficiarii prestatiilor familiale;
  •  acordarea alocatiei de stat pentru copii.

Institutiile competente pentru domeniul prestatiilor sociale

Potrivit Ordinului, incepand cu data de 1 martie 2009, Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale este organismul de legatura in domeniul prestatiilor sociale, avand, printre altele, rolul de a asigura corespondenta si comunicarea interinstitutionala. Atributiile acestei institutii sunt stabilite in mod detaliat in art. 21, introdus prin actul normativ modificator.

La nivel teritorial, institutiile competente in ceea ce priveste plata prestatiilor familiale  sunt agentiile judetene pentru prestatii sociale, respectiv Agentia pentru Prestatii Sociale a Municipiului Bucuresti.

Sub aspectul relatiilor cu cetatenii persoane fizice sau juridice, din tara sau din strainatate, Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale are in principal atributia de a elabora raspunsurile la petitiile acestora referitoare la criteriile de acordare a drepturilor la prestatii familiale in Romania si de a asigura informarea persoanelor interesate cu privire la drepturile la prestatii familiale.

Plata prestatiilor familiale se realizeaza de catre agentiile teritoriale. Astfel, institutiile competente la nivel teritorial sunt cele care  primesc cererile de prestatii ale lucratorilor migranti si care stabilesc dreptul la prestatii familiale, in conformitate cu legislatia romana in vigoare si cu prevederile  Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971.

De asemenea, se prevede ca, pentru a beneficia de prestatiile familiale, lucratorii migranti trebuie sa depuna cererea de prestatii la primaria in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta si nu la directia teritoriala, ce era stabilita ca fiind competenta potrivit Instructiunilor anterioare.

Beneficiarii prestatiilor familiale

Ordinul nr. 1.430/2009  modifica articolul 4 al Anexei la Ordinul nr. 742/2007, statuand astfel ca orice lucrator migrant, cetatean roman sau cetatean strain, care desfasoara  o activitate salariala sau independenta in Romania, conform prevederilor legale in vigoare, are dreptul la prestatii familiale in Romania, indiferent de locul de resedinta al membrilor sai de familie.

In acest sens, se impune  retinerea aspectului referitor la sintagma “indiferent de locul de resedinta al membrilor sai de familie”, care nu se regasea in vechea reglementare.

Acordarea alocatiei de stat pentru copii

In ceea ce  ii priveste pe cetatenii romani cu resedinta in alta tara, impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita  dreptul, si care solicita acordarea alocatiei de stat pentru copii in Romania, noile prevederi arata ca acestia pot depune la primarie  cererea  completata si semnata de catre reprezentantul legal al copilului, impreuna cu actele doveditoare, si prin intermediul unui mandatar, persoana imputernicita cu procura speciala.

Noile reglementari prevad astfel ca procura speciala trebuie sa fie autentificata, dupa caz, de notarii publici de pe teritoriul Romaniei, de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei. Aceasta este valabila 6 luni si trebuie sa cuprinda in mod imperativ urmatoarele elemente:

  •  numele, prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, domiciliul si actul de identitate ale reprezentantului legal;
  •  numele, prenumele, datele de identificare  (actul de identitate, domiciliul, data si locul nasterii) ale mandatarului;
  •  obiectul mandatului  (intocmirea dosarului pentru solicitarea si acordarea drepturilor de alocatie de stat pentru copii, deschiderea contului curent,  incasarea drepturilor curente si restante, semnarea extrasului de cont);
  •  precizarea ca mandatarul are obligatiile ce ii revin reprezentantului legal, inclusiv pe aceea de a anunta agentia teritoriala despre orice schimbare intervenita in situatia reprezentantului legal de natura sa suspende sau sa inceteze acordarea drepturilor.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article