In M.Of.  nr.  447 din  data de  1 iulie 2010 a fost publicat Ordinul nr. 453/2010 privind  completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania (C.O.R.).

Noile ocupatii din economie

Lista noilor ocupatii din economie este prevazuta in anexa ce face parte integranta din Ordin, si cuprinde: administrator de risc (cod 241519), analist credite (cod 241520), asistent medical comunitar (cod 322107), auditor financiar (cod 241130), auditor responsabilitate sociala (cod 242322),  consilier presedinte organizatie profesionala nationala (cod 114225), consilier presedinte organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu (cod 114226), consilier scolar (cod 235903), coordonator interventii active in atmosfera (cod 211208), designer instructional (cod 235904), dezvoltator de e-learning (cod 235905), dispecer operatiuni de zbor (cod 314510), expert poligraf (cod 244513), ghid obiectiv cultural (cod 349107),  injectorist in constructii (cod 712306),  instructor de aerobic-fitness (cod 347521),  instructor de dans (cod 347308), manager al organizatiei culturale (cod 122954), manager de cladire  (cod  214908),  manager de responsabilitate sociala  (cod 242324), muncitor in taieri structuri cu scule diamantate (cod 712925), operator la tratarea si epurarea apelor uzate  (cod  916104),  operator generatoare terestre sonice si cu agent activ de insamantare  (cod 818101), operator punct de lansare (cod 818102), preparator halva (cod 932013), presedinte organizatie profesionala nationala  (cod  114219), presedinte organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu  (cod 114222), psiholog scolar (cod 244514), registrator de arhiva electronica de garantii reale mobiliare (cod 411306), responsabil al managementului responsabilitatii sociale  (cod  242323),  secretar national organizatie profesionala nationala  (cod  114221),  secretar organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu (cod  114224),  sef departament/compartiment/presedinte comisie organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu (cod 114227),  vicepresedinte organizatie profesionala nationala  (cod  114220),  vicepresedinte organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu (cod 114223).

Dispozitii finale

De asemenea, prin Ordin:

  •  se inlocuieste denumirea ocupatiei “delegat sindical de intreprindere” (cod 114228) cu denumirea “delegat sindical local”;
  •  se transfera ocupatia “expert local pe problemele romilor” din grupa majora 2 in grupa majora 4 (cod 423103), “delegat sindical local” din grupa majora 4 in grupa majora 1 (cod 114228), “ofiter de punte maritim” din grupa majora 2 in grupa majora 3 (cod 314211), “ofiter de punte maritim aspirant/ofiter mecanic maritim aspirant/ofiter electrician maritim aspirant” din grupa majora  2 in grupa majora 3 (cod 314212); si
  •  se introduce grupa minora 818 “Operatori de mijloace tehnice de interventii active in atmosfera”, respectiv grupa de baza 8181 “Operatori de mijloace tehnice de interventii active in atmosfera”.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article