In M.Of. nr. 93 din data de 10 februarie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2010 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala pentru anul 2010.

Masurile de protectie sociala vizeaza reducerea temporara a costurilor cu forta de munca in scopul de a contracara efectele negative ale crizei economico-financiare asupra activitatii economice si urmaresc sa ofereposibilitatea angajatorilor de a opta pentru mentinerea fortei de munca in contextul economic actual si de a evita pierderea lucratorilor calificati in anumite domenii cu potential de dezvoltare dupa reluarea cresterii economice.

Masurile  se aplica in ipoteza in care contractul individual de munca se suspenda  potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Codul muncii  – in cazul intreruperii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, in special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau  similare -si constau in:

  •  scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale;
  •  neimpozitarea indemnizatiei de minimum 75% din salariul de baza.

Scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale

Potrivit Ordonantei, salariatii ale caror contracte sunt suspendate potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Codul muncii si care beneficiaza de indemnizatia de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, prevazuta la art. 53 alin. (1) din Codul muncii, precum si angajatorii pentru salariatii  respectivi sunt scutiti de  la  plata contributiilor de asigurari sociale datorate potrivit legii.

Contributiile de asigurari sociale cuprind  contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari pentru  somaj, contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate, inclusiv contributia pentru concedii  si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.

Scutirea se aplica pe perioada suspendarii contractului individual de munca, dar nu pentru mai mult de 90 de zile, incepand cu luna februarie 2010, insa nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2010. Indemnizatiile reprezinta drepturi aferente perioadei februarie  – decembrie 2010, inclusiv.

Perioada in care se aplica scutirea de plata contributiilor de asigurari sociale constituie stagiu de cotizare fara plata contributiei. Perioada in care salariatii realizeaza stagiu de cotizare fara plata contributiei se ia in calcul la stabilirea perioadei de 24 de luni premergatoare  datei inregistrarii cererii pentru acordarea indemnizatiei de somaj, precum si la realizarea stagiului minim de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj.

Neimpozitarea indemnizatiei de minimum 75% din salariul de baza

Indemnizatiile in cuantum de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat de care beneficiaza salariatii pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile in intelesul impozitului pe venit prevazut de Codul fiscal.

Neimpozitarea indemnizatiei se aplica pentru o perioada de cel mult 90 de zile, incepand cu luna februarie 2010, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2010. Indemnizatiile reprezinta drepturi aferente perioadei februarie – decembrie 2010, inclusiv.

Nu in ultimul rand, Ordonanta prevede obligatia angajatorilor de a depune la inspectoratul teritorial de munca in raza caruia isi au sediul, o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca se afla in una dintre situatiile prevazute de art. 52 alin. (1) lit. d) din Codul muncii,  la momentul constatarii de catre acestia a situatiilor respective.

Angajatorii care beneficiaza de masurile de protectie sociala mentionate vor fi controlati periodic de Inspectia Muncii si de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin institutiile lor teritoriale subordonate.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article