In M.Of. nr. 136 din data de 1 martie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor masuri in vederea stimularii  crearii de noi locuri de munca si diminuarii somajului in anul 2010.

Masurile de stimulare vizeaza sprijinirea crearii de locuri de munca si de mentinere a preocuparilor pentru diminuarea incidentei somajului, mai ales pentru evitarea somajului de lunga durata, avand in vedere persistenta efectelor crizei economico-financiare asupra pietei muncii din Romania si riscul ca nivelul ridicat al somajului sa se mentina si sa se transforme in somaj de lunga durata si inactivitate.

Scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale

Potrivit Ordonantei,  angajatorii care in anul 2010, pe locurile de munca nou-create, stabilesc, in conditiile legii, raporturi de munca cu persoane provenite din randul somerilor aflate  in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca cu minimum 3 luni anterioare datei stabiliriiraporturilor de munca si pe care le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 12 luni, beneficiaza de scutire de la plata contributiilor de asigurari sociale pentru aceste persoane.

Contributiile de asigurari sociale cuprind contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari pentru somaj, contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate, inclusiv contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.

Cu titlu de exceptie, scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale nu se acorda angajatorilor care:

  •  in ultimele 6 luni premergatoare datei stabilirii raporturilor de munca au mai avut raporturi de munca stabilite cu persoanele respective;
  •  stabilesc raporturi de munca pe locuri de munca devenite vacante, rezultate in urma incetarii unor raporturi de munca in ultimele 6 luni anterioare datei stabilirii raporturilor de munca.

Scutirea se aplica pe o perioada de 6 luni de la data incadrarii, incepand cu luna urmatoare lunii stabilirii raporturilor de munca. In situatia in care stabilirea raporturilor de munca se realizeaza incepand cu data de intai a lunii, scutirea se acorda incepand cu aceasta data.

Perioada in care se aplica scutirea de  la plata contributiilor de asigurari sociale constituie stagiu de cotizare fara plata contributiei.

Dispozitii finale

Potrivit Ordonantei, angajatorii care au beneficiat de scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale sunt obligati sa plateasca sumele de care au fost scutiti in urmatoarele situatii:

  •  daca raporturile de munca inceteaza anterior perioadei de 12 luni, in temeiul  art. 55  lit. b) sau al art. 65 din Codul muncii, respectiv ca urmare a acordului partilor sau a concedierii pentru motive ce nu tin de persoana salariatului;
  •  daca in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a Ordonanteisi data expirarii perioadei celor 12 luni efectueaza si alte concedieri, pentru motive care nu tin de persoana salariatului.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article