Potrivit unui comunicat de presa publicat pe pagina de internet www.elicitatie.ro,  incepand cu data de 15 octombrie 2009, autoritatile contractante si operatorii economici beneficiaza de noi facilitati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

Noile facilitati se refera la:

  •  pentru operatorii economici: subscrierea la notificari transmise prin e-mail atunci cand apar modificari referitoare la procedurile de atribuire;
  •  pentru autoritatile contractante: organizarea etapei suplimentare de licitatie electronica.

Facilitati pentru operatorii economici

Operatorii economici, utilizatori ai SEAP, au posibilitatea de a opta pentru a fi informati, prin intermediul mesajelor de tip e-mail,  cu privire  la modificarile efectuate de autoritatile contractante pe parcursul derularii procedurii de atribuire a unui contract de achizitie publica (suspendarea/reluarea procedurii, transmiterea de clarificari etc.).

Subscrierea la notificari este gratuita in limita a 50 de subscrieri lunare si se poate face pentru invitatia de participare, anuntul de intentie si anuntul de participare. Subscrierea nu este conditionata de inscrierea operatorilor economici la procedura de atribuire respectiva.

Facilitati pentru autoritatile contractante

In ipoteza in care autoritatea contractanta decide organizarea unei etape suplimentare de licitatie electronica, aceasta are posibilitatea de a opta atat pentru introducerea pasului minim de licitare, cat si pentru prelungirea duratei de licitare a ultimei runde.  Informatiile referitoare la valoarea pasului de licitare si la prelungirea duratei de licitare a ultimei runde vor fi introduse in detaliul licitatiei electronice publicate si in invitatia de participare la aceasta etapa transmisa prin mijloace electronice.

Introducerea pasului minim de licitare are drept efect obligarea operatorilor economici  sa isi modifice ofertele, in sensul imbunatatirii acestora, cu cel putin valoarea pasului de licitare. Valoarea pasului de licitare se va calcula astfel:

  •  prin raportare la valoarea  estimata a contractului, in cazul in care procedura se finalizeaza prin incheierea unui contract de achizitie publica;
  •  prin raportare la valoarea pretului unitar in cazul in care procedura se finalizeaza prin incheierea unui acord-cadru.

Prelungirea duratei de licitare a ultimei runde va fi aplicata dupa expirarea  duratei respective si numai in conditiile in care intr-un interval prestabilit al ultimei runde s-a modificat ocupantul primei pozitii in clasament.

Nu in ultimul rand, in cazul procedurilor de atribuire desfasurate online sau offline cu faza finala de licitatie electronica, in momentul stabilirii anuntului de participare, respectiv a invitatiei de participare,   autoritatile contractante au posibilitatea de a opta pentru moneda  in care operatorii economici trebuie sa depuna ofertele  financiare (RON, EURO, USD).

Similar articles

Approval of the general framework of concession contracts for the natural gas distribution (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 284 din data de 15 aprilie 2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini (Hotararea). Cadrul general privind regimul juridic al contractelor …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article