In M.Of. nr. 155 din data de 4 martie 2015 a fost publicata Legea nr. 16/2015 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice.

Potrivit Ordonantei de urgenta, creantele bugetare rezultate din corectiile financiare si sumele de recuperat rezultate in urma stabilirii corectiilor, in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, pentru neregulile constatate in desfasurarea procedurilor de achizitie publica, se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Principalele modificari reglementate de Lege vizeaza aspecte precum:

  • domeniul de aplicare;
  • dobanzile aferente sumelor datorate bugetului Uniunii Europene.

DOMENIUL DE APLICARE

Legea introduce in domeniul de aplicare a Ordonantei de urgenta asociatiile de dezvoltare intercomunitara infiintate de catre institutiile publice locale. Astfel, Ordonanta de urgenta se va aplica beneficiarilor de fonduri europene, institutii publice locale, respectiv comunele, orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, judetele, municipiul Bucuresti, asociatiile de dezvoltare intercomunitara infiintate de catre acestea, institutiile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridica, indiferent de modul de finantare a activitatii acestora, din cadrul Programului operational regional 2007-2013, pana la sfarsitul perioadei de implementare a Programului.

DOBANZILE AFERENTE SUMELOR DATORATE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE

Potrivit noii reglementari, dobanzile aferente sumelor datorate bugetului Uniunii Europene se vor calcula pana la data transmiterii catre beneficiari a masurilor dispuse de catre ordonatorul principal de credite si se vor suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, de la o pozitie distincta din cadrul titlului 56 ‚ÄěProiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article