In M.Of. nr. 155 din data de 4 martie 2015 a fost publicata Legea nr. 16/2015 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice.

Potrivit Ordonantei de urgenta, creantele bugetare rezultate din corectiile financiare si sumele de recuperat rezultate in urma stabilirii corectiilor, in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, pentru neregulile constatate in desfasurarea procedurilor de achizitie publica, se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Principalele modificari reglementate de Lege vizeaza aspecte precum:

  • domeniul de aplicare;
  • dobanzile aferente sumelor datorate bugetului Uniunii Europene.

DOMENIUL DE APLICARE

Legea introduce in domeniul de aplicare a Ordonantei de urgenta asociatiile de dezvoltare intercomunitara infiintate de catre institutiile publice locale. Astfel, Ordonanta de urgenta se va aplica beneficiarilor de fonduri europene, institutii publice locale, respectiv comunele, orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, judetele, municipiul Bucuresti, asociatiile de dezvoltare intercomunitara infiintate de catre acestea, institutiile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridica, indiferent de modul de finantare a activitatii acestora, din cadrul Programului operational regional 2007-2013, pana la sfarsitul perioadei de implementare a Programului.

DOBANZILE AFERENTE SUMELOR DATORATE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE

Potrivit noii reglementari, dobanzile aferente sumelor datorate bugetului Uniunii Europene se vor calcula pana la data transmiterii catre beneficiari a masurilor dispuse de catre ordonatorul principal de credite si se vor suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, de la o pozitie distincta din cadrul titlului 56 ‚ÄěProiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”.

Similar articles

Approval of the general framework of concession contracts for the natural gas distribution (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 284 din data de 15 aprilie 2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini (Hotararea). Cadrul general privind regimul juridic al contractelor …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article