In M.Of. nr. 242 din data de 9 aprilie 2015 a fost publicata Legea nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata.

Principalele noutati si modificari reglementate de Lege vizeaza:

 • stabilirea unor noi plafoane pentru operatiunile de incasari si plati in numerar;
 • introducerea plafoanelor la comisioanele interbancare.

NOI PLAFOANE PENTRU OPERATIUNILE DE INCASARI SI PLATI IN NUMERAR

Potrivit Legii, operatiunile de incasari si plati in numerar de la si catre persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, liber profesionisti, persoane fizice care desfasoara activitati in mod independent, asocieri si alte entitati cu sau fara personalitate juridica (denumite in continuare „operatori economici”), se vor incadra in urmatoarele limite:

 • 5.000 lei/persoana/zi in cazul incasarilor de la operatori economici;
 • 5.000 lei/persoana/zi in cazul platilor catre operatori economici, fara a depasi insa un plafon total de 10.000 lei/zi;

Pentru magazinele de tipul cash and carry, Legea prevede o limita speciala, mai mare, atat in ceea ce priveste incasarile de la, cat si platile catre, operatori economici, respectiv 10.000 lei/persoana/zi.

De asemenea, pentru platile din avansuri spre decontare, Legea prevede o limita speciala de 5.000 lei/persoana/zi, stabilita pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare.

In plus, pentru anumite operatiuni derulate de operatorii economici cu persoane fizice, Legea prevede urmatoarele plafoane speciale:

 • 10.000 lei/persoana/zi pentru incasari in numerar realizate de operatorii economici de la persoane fizice reprezentand cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari, precum si contravaloarea unor livrari de bunuri sau prestari de servicii;
 • 10.000 lei/persoana/zi pentru plati in numerar efectuate de operatorii economici catre persoane fizice, reprezentand contravaloarea unor achizitii de bunuri sau prestari de servicii, dividende, cesiuni de creante sau alte drepturi si restituiri de imprumuturi sau alte finantari.

Pentru anumite tipuri de operatiuni, operatorii economici nu vor fi tinuti de respectarea limitelor prevazute de Lege. Printre acestea, se numara:

 • depunerile de numerar in conturile deschise la institutiile de credit sau la institutiile care presteaza servicii de plata si care sunt autorizate de Banca Nationala a Romaniei, inclusiv in automatele de incasari in numerar;
 • plata cheltuielilor de deplasare in interes de serviciu, in limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizatiei si a cazarii pe timpul deplasarii, precum si a cheltuielilor neprevazute efectuate in acest sens;
 • plata in numerar a impozitelor, taxelor, contributiilor, amenzilor si a altor obligatii datorate bugetului general consolidat al statului;
 • retragerile de numerar din conturi deschise la institutiile de credit sau la institutiile care presteaza servicii de plata si care sunt autorizate de Banca Nationala a Romaniei pentru plata salariilor si a altor drepturi de personal prevazute de lege si pentru alte operatiuni de plati efectuate catre persoanele fizice, altele decat cele pentru care Legea instituie plafoane maxime.

Legea stabileste si o limita maxima de 50.000 lei/tranzactie/zi pentru operatiunile de incasari si plati in numerar intre persoane fizice, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestarii de servicii, precum si cele reprezentand acordarea sau restituirea de imprumuturi.

Este interzisa fragmentarea in mai multe transe a sumelor de incasat si, respectiv, de platit cu scopul evitarii plafoanelor de incasare si respectiv, de plata, in numerar, mentionate anterior.

Nerespectarea plafoanelor instituite de Lege poate conduce la aplicarea de amenzi in cuantum de 10% din suma incasata sau platita care depaseste plafonul stabilit de Lege, dar nu mai putin de 100 lei.

INTRODUCEREA PLAFOANELOR LA COMISIOANELE INTERBANCARE

Legea introduce urmatoarele limitari in ceea ce priveste comisioanele interbancare percepute de institutiile de credit si institutiile financiare nebancare:

 • 0.2% din valoarea fiecarei operatiuni efectuate prin utilizarea cardurilor de debit;
 • 0,3% din valoarea fiecarei operatiuni efectuate prin utilizarea cardurilor de credit.

Aceste limitari nu se aplica operatiunilor cu carduri comerciale, retragerilor de numerar de la bancomate si nici operatiunilor cu carduri emise de sisteme tripartite de plata cu cardul.

Nerespectarea acestor plafoane poate conduce la aplicarea unei amenzi de la 10.000 lei la 200.000 lei.

Dispozitiile referitoare la plafonarea comisioanelor interbancare se aplica incepand cu data de 12 aprilie 2016.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article