In M. Of. nr. 406 din data de 30 mai 2017 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Principalele aspecte reglementate de Regulament vizeaza cele doua etape de receptie, respectiv receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala, precum si posibilitatea de receptie partiala.

Totodata, Regulamentul aproba formatul standard al unor documente, precum:

 • Procesul-verbal de receptie partiala;
 • Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
 • Procesul-verbal de suspendare a procesului de receptie la terminarea lucrarilor;
 • Procesul-verbal de receptie finala;
 • Procesul-verbal de suspendare a procesului de receptie finala;
 • Cartea tehnica a constructiei.

RECEPTIA PARTIALA

O noutate adusa de Regulament vizeaza posibilitatea de receptie partiala a lucrarilor. Receptia la terminarea lucrarilor si, respectiv, receptia finala pot fi realizate si pentru parti/obiecte/sectoare din/de constructie, daca acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic si functional.

Astfel, investitorul are posibilitatea de a decide, motivat, preluarea de la executant a unei parti din constructie intr-un anumit stadiu fizic de executie, caz in care intre investitor si executant se incheie un proces-verbal de receptie partiala, care urmeaza a fi pus la dispozitia comisiei de receptie in cadrul receptiei la terminarea lucrarilor.

RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Comisia de receptie la terminarea lucrarilor este formata, in mod obligatoriu, din:

 • un reprezentant desemnat de catre investitor, care este si presedintele comisiei;
 • un reprezentant desemnat de catre autoritatea administratiei publice competente care a emis autorizatia de construire/desfiintare;
 • 1-3 specialisti in domeniul lucrarilor de constructii supuse receptiei, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, desemnati de investitor, altii decat cei implicati in proiectarea/executia obiectivului de investitii.

In functie de particularitatile fiecarei constructii, comisia de receptie la terminarea lucrarilor se completeaza, in mod obligatoriu, cu:

 • un reprezentant desemnat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C.;
 • un reprezentant desemnat de catre inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/Bucuresti-Ilfov;
 • un reprezentant desemnat de catre directiile judetene pentru cultura/Directia pentru Cultura a Municipiului Bucuresti;
 • un reprezentant desemnat de catre ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau nu se subroga calitatii de investitor.

De asemenea, fara a face parte din componenta comisiei de receptie, un diriginte de santier autorizat asigura secretariatul comisiei, intocmeste, in numele investitorului, documentele de receptie la terminarea lucrarilor si constituie cartea tehnica a constructiei.

La receptia la terminarea lucrarilor, in mod obligatoriu, participa si reprezentantii executantului si ai proiectantului, in calitate de invitati.

Comisia de receptie la terminarea lucrarilor examineaza, inter alia:

 • atat lucrarile executate din perspectiva respectarii prevederilor din autorizatia de construire, din avizele/acordurile si conditiile de executie impuse de autoritatile competente, conformitatii cu prevederile contractului de lucrari/de executie, ale documentatiei de proiectare, ale documentatiei de executie si ale reglementarilor specifice, etc.; cat si
 • documentatia aferenta constructiei (e.g. documentele care intra in componenta cartii tehnice a constructiei, certificatul de performanta energetica, eventuale procese-verbale de receptie partiala, referatele pe specialitati intocmite de proiectant si dirigintele de santier cu privire la modul in care a fost executata lucrarea).

Intrunirea comisiei de receptie, desfasurarea receptiei la terminarea lucrarilor, aspectele verificate si deciziile care pot fi adoptate de comisia de receptie sunt reglementate in extenso in cadrul Regulamentului.

RECEPTIA FINALA

Proprietarul stabileste data de incepere a receptiei finale, in maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garantie.

Comisia de receptie finala este formata din:

 • un reprezentant desemnat de catre proprietar sau asociatia de proprietari, care este si presedintele comisiei;
 • un reprezentant desemnat de catre investitor, in cazul in care acesta nu indeplineste si calitatea de proprietar;
 • 1-3 specialisti in domeniul lucrarilor de constructii supuse receptiei, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, desemnati de proprietar/asociatia de proprietari, altii decat cei implicati in proiectarea/executia obiectivului de investitii.

Totodata, reprezentantii executantului si ai proiectantului participa, in mod obligatoriu, la receptia finala, in calitate de invitati.

Comisia de receptie finala verifica in mod obligatoriu:

 • procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
 • referatul proprietarului/administratorului/utilizatorului privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiei, pe perioada de garantie, in conformitate cu obligatiile ce le revin potrivit legii;
 • cartea tehnica a constructiei completata;
 • remedierile efectuate ca urmare a viciilor ascunse constatate in perioada de garantie a lucrarilor de constructii, dupa caz.

Similar receptiei la terminarea lucrarilor, intrunirea comisiei de receptie finala, desfasurarea receptiei finale, verificarile efectuate si deciziile ce pot fi adoptate de comisia de receptie sunt reglementate in extenso in cadrul Regulamentului.

DISPOZITII TRANZITORII

Regulamentul a intrat in vigoare incepand cu data de 29 iulie 2017 si nu se aplica constructiilor pentru care receptia la terminarea lucrarilor, respectiv receptia finala, se afla in desfasurare la data intrarii in vigoare a acestuia.

In cazul in care receptia la terminarea lucrarilor a fost efectuata conform prevederilor vechiului regulament, iar comisia de receptie a recomandat admiterea receptiei cu obiectii, respectivele obiectii neremediate in termenele convenite sunt considerate neconformitati in sensul actualului Regulament. In acest caz, receptia finala se realizeaza potrivit prevederilor Regulamentului, iar neconformitatile neremediate determina suspendarea procesului de receptie finala.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article