In M.Of. nr. 385 din data de 3 iunie 2015 a fost publicat Ordinul comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si ministrului finantelor publice nr. 600/831/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri.

Ca si noutate, fata de normele anterioare, Ordinul introduce reglementari specifice privind comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor in care au fost implicati zilierii.

In sensul acestor reglementari:

  • se defineste notiunea de „eveniment in care sunt implicati zilieri drept accidentul produs in timpul procesului de munca ce a antrenat decesul sau vatamari ale organismului pentru care exista documente medicale ce indica o incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile calendaristice, situatia de persoana data disparuta, in conditiile in care au fost implicati zilieri;
  • se introduce, in sarcina beneficiarului la care desfasoara activitatea zilierii, obligatia de a comunica eventualele evenimente in care sunt implicati zilierii si se aproba modelul de comunicare si informatiile minime ce trebuie continute in aceasta;
  • se stabilesc regulile specifice dupa care se desfasoara procesul de cercetare a evenimentelor;
  • se introduce obligatia beneficiarului la care desfasoara activitatea zilierii de a inregistra eventualele accidente intr-un registru unic de evidenta a zilierilor accidentati si se aproba modelul acestui registru.

In afara acestor reglementari specifice, noile norme metodologice aproba si modelul urmatoarelor documente:

  • modelul de acord al parintilor sau reprezentatilor legali pentru prestarea de activitati ca zilier de catre minorul cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani;
  • modelul de acord al zilierului, inclusiv in ceea ce priveste modalitatea de plata, pentru situatia in care plata remuneratiei se efectueaza la sfarsitul saptamanii sau la sfarsitul perioadei de desfasurare a activitatii.

Incepand cu data intrarii in vigoare a Ordinului, se abroga Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, interimar, si al ministrului finantelor publice nr. 1439/1930/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article