In M.Of. nr. 1010 din data de 16.12.2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

O-noua-majorarea-a-salariului-de-baza-minim-brut-vasslawyers

Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut a crescut de la 2.080 lei la 2.230 lei/luna. Aceasta suma nu include sporuri sau alte adaosuri si este stabilita in medie pentru un program complet de lucru de 167,333 de ore pe luna, echivalenta cu 13,327 lei/ora.

Salariul de baza minim brut pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, avand o vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare a ramas la acelasi nivel din anul 2019, respectiv 2.350 lei lunar.

Similar articles

Law on authorization of construction works was amended (Content in Romanian)

In M.Of. nr. 873 din data de 30 octombrie 2019 a fost publicata Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (Legea). Modificarile/completarile introduse de Lege vizeaza aspecte precum: avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism; certificatul de urbanism; autorizatia de construire; concesionarea terenurilor pentru constructii; raspunderi si …

Read article