In M.Of. nr. 644 din data de 7 august 2017 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii).

Modificarile aduse Codului Muncii vizeaza aspecte precum:

 • munca nedeclarata;
 • obligatiile angajatorului;
 • raspunderea contraventionala.

MUNCA NEDECLARATA

Potrivit modificarilor aduse Codului Muncii, reprezinta munca nedeclarata:

 • primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, in ziua anterioara inceperii activitatii;
 • primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii;
 • primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat;
 • primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial.

OBLIGATIILE ANGAJATORULUI

Modificarile aduc in sarcina Angajatorului urmatoarele obligatii:

 • de a incheia contractul individual de munca anterior inceperii activitatii de catre salariat;
 • de a incheia actul aditional de modificare a elementelor principale ale contractului individual de munca anterior producerii modificarii;
 • de a pastra la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc;
 • de a tine la locul de munca evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit al programului de lucru, si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita acest lucru.

RASPUNDEREA CONTRAVENTIONALA

Munca nedeclarata se sanctioneaza cu amenda de 20,000 lei pentru fiecare persoana identificata, iar in cazul contractelor cu munca cu timp partial cu amenda de 10,000 lei pentru fiecare persoana identificata.

In plus, pentru munca nedeclarata, inspectorul de munca aplica inclusiv o sanctiune complementara ce consta in sistarea activitatii locului de munca. Angajatorul poate relua activitatea numai dupa achitarea amenzii contraventionale aplicate si dupa ce demonstreaza ca a remediat deficientele care au condus la sistarea activitatii (e.g. incheierea contractului individual de munca, transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor, constituirea si plata contributiilor sociale si a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucratorului pe perioada in care a prestat activitate nedeclarata).

Nepastrarea de catre angajator a unei copii a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc se sanctioneaza cu amenda de 10,000 lei.


Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article