In M.Of. nr. 103 din data de 9 februarie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri.
Actul normativ reglementeaza, in principal, aspecte precum:

 • notiunea “intreprinzatorii tineri”;
 • conditiile pentru a se constitui o microintreprindere in sensul ordonantei;
 • obligatii specifice ale microintreprinderii;
 • facilitati;
 • pierderea calitatii de microintreprindere a intreprinzatorului debutant.

Totodata, in M.Of. nr. 108 din data de 10 februarie 2011 a fost publicata Norma metodologica de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, aceasta vizand in special procedura de inregistrare a microintreprinderilor apartinand intreprinzatorilor debutanti.

Intreprinzatorii tineri

Intreprinzatorul tanar, beneficiar al programului, denumit in continuare intreprinzator debutant, este persoana fizica majora care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 • are capacitate juridica deplina de exercitiu, are varsta de pana la 35 de ani, impliniti cel mai tarziu in ziua inregistrarii cererii de inmatriculare a societatii cu raspundere limitata in registrul comertului;
 • anterior datei inmatricularii societatii in registrul comertului nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar, asociat sau membru al organelor de conducere ale unei intreprinderi constituite in Spatiul Economic European;
 • infiinteaza pentru prima data o societate cu raspundere limitata in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale ordonantei de urgenta;
 • completeaza o declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale, potrivit careia nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar, asociat sau membru al organelor de conducere ale unei intreprinderi constituite in Spatiul Economic European; declaratia se depune la registrul comertului, odata cu cererea de inmatriculare a societatii.

Conditiile pentru a se constitui o microintreprindere in sensul ordonantei Microintreprinderea infiintata de intreprinzatorul debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • sa fie o societate cu raspundere limitata care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale ordonantei de urgenta;
 • sa se incadreze in categoria microintreprinderilor, in conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale ordonantei de urgenta;
 • sa fie infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 intreprinzatori debutanti asociati; conditiile pentru intreprinzatorul debutant trebuie indeplinite de fiecare dintre asociati;
 • sa fie administrata de asociatul unic, de unul sau mai multi administratori dintre asociati;
 • sa aiba in obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate

Similar articles

New increase of the minimum gross wage (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 1010 din data de 16.12.2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut a crescut de la 2.080 lei la 2.230 lei/luna. Aceasta suma nu include sporuri sau alte …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article