In M.Of. nr. 251 din data de 30 aprilie 2013 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Actul normativ a intrat in vigoare la data de 30 aprilie 2013.

Ordonanta fost adoptata avand in vedere:

 • importanta deosebita pe care sectorul achizitiilor publice il are in prezent, atat in ceea ce priveste ponderea in total economie nationala, cat si in ceea ce priveste impactul asupra bunei derulari a serviciilor publice de orice fel;
 • faptul ca principalele tipuri de proceduri de achizitie publica utilizate la atribuirea contractelor de valori medii si mari (licitatie deschisa, licitatie restransa, dialog competitiv si negociere cu publicare a anuntului) contin in structura lor mai multe etape obligatorii de a caror durata de derulare depinde si durata totala a procedurii;
 • constatarea ca etapele a caror durata depinde exclusiv de actiunea/inactiunea functionarilor autoritatii contractante sunt mari consumatoare de timp, de multe ori existand indicii clare care sa ateste existenta unei tergiversari nejustificate a momentului adoptarii deciziei finale de catre comisia de evaluare;
 • necesitatea crearii in cel mai scurt timp a cadrului normativ necesar pentru derularea rapida si eficienta a procedurilor de achizitie publica.

Modificarile reglementeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

 • noi termene limita pentru evaluarea candidaturilor/ofertelor;
 • sanctiuni pentru nerespectarea termenelor limita.

NOI TERMENE LIMITA PENTRU EVALUAREA CANDIDATURILOR/OFERTELOR

Sunt reglementate urmatoarele termene-limita pentru evaluarea candidaturilor/ofertelor in cazul procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-private:

 • licitatie deschisa – comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de evaluare a ofertelor in termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor;
 • licitatie restransa – etapa de selectare a candidatilor – comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de selectare a candidatilor in termen de 15 zile de la data-limita de depunere a candidaturilor;
 • licitatie restransa – etapa de evaluare a ofertelor – comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de evaluare a ofertelor in termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor;
 • dialog competitiv – etapa de preselectie a candidatilor – comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de preselectie a candidatilor in termen de 15 zile de la data-limita de depunere a candidaturilor;
 • dialog competitiv – etapa de dialog – comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de dialog in termen de 120 de zile de la transmiterea invitatiei de participare la dialog;
 • dialog competitiv – etapa de evaluare a ofertelor finale – comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de evaluare a ofertelor finale in termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor;
 • negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare – etapa de preselectie a candidatilor – comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de preselectie a candidatilor in termen de 15 zile de la data-limita de depunere a candidaturilor;
 • negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare – etapa a doua – comisia  de evaluare are obligatia de a finaliza etapa a doua a procedurii de negociere in termen de 50 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare.

SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA TERMENELOR LIMITA

Potrivit noilor prevederi, toate faptele prevazute de O.U.G. nr. 34/2006 constituie contraventii doar daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni. Aceste noi prevederi vor intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ordonantei in Monitorul Oficial al Romaniei.

Se introduc de asemenea noi contraventii, constand in depasirea noilor termene limita enumerate mai sus. Acestea se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei.

Totodata, se precizeaza faptul ca depasirea acestor termene constituie abatere disciplinara grava.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article