In M.Of. nr. 238 din data de 24 martie 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 208/2020 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice (HG nr. 208/2020).

vasslawyers-avocat-achizitii-publice

HG nr. 208/2020 transpune dispozitiile din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, prin care s-a reglementat in luna noiembrie 2019 trecerea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice (ANAP) din subordinea Ministerului Finantelor Publice in subordinea Secretariatului General al Guvernului. ANAP este astfel finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Totodata, se adapteaza organizarea si functionarea ANAP acestei noi subordonari. De exemplu, presedintele ANAP nu mai raspunde pentru intreaga sa activitate in fata ministrului finantelor publice, ci in fata secretarului general al Guvernului.

Prin HG nr. 208/2020 este exinsa sfera persoanelor catre care presedintele isi poate delega atributiile pentru perioadele in care nu isi poate exercita atributiile si la alte persoane decat secretarul general. Nu este definita notiunea de “alte persoane”, singura limitare stabilita fiind ca aceasta delegare sa se realizeze “in conditiile legii” si cu informarea secretarului general al Guvernului.

In plus fata de aceste adaptari:

  • este redus numarul de structuri teritoriale ale ANAP de la 8 la 3;
  • este redus numarul maxim de posturi alocate de la 583 la 410, fara a include demnitarul si cabinetul acestuia;
  • este redus consumul maxim de carburant pentru parcul auto al aparatului propriu al ANAP, insa nu si pentru parcul auto al structurilor teritoriale.

Textul integral al HG nr. 634/2015, astfel cum a fost aceasta modificata prin HG nr. 208/2020, este disponibil aici:

https://www.avocat-achizitii-publice.ro/legislatie-achizitii-publice/hotararea-634-2015/

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article