In M.Of. nr. 468 din data de 22 iunie 2017 a fost publicat Ordinul ministrului comunicatiilor si societatii informationale, al ministrului educatiei nationale, al ministrului muncii si justitiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 409/4020/737/703/2017 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator (Ordinul sau Noul Ordin).

Ordinul a intrat in vigoare la data de 1 iulie 2017 si se aplica incepand cu veniturile aferente lunii iulie.

La data intrarii in vigoare a Ordinului s-au abrogat prevederile recente ale Ordinului ministrului comunicatiilor si pentru societatea informationala, al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului finantelor publice nr. 872/5932/2284/2903/2016 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator (Ordinul din 2016).

Noul Ordin revine la definitia activitatii de creare de programe pe calculator astfel cum se regasea in cadrul reglementarii din anul 2015, eliminandu-se cerinta realizarii unui produs final sau a unei componente a unui produs final, destinat comercializarii. Reprezinta, astfel, activitatea de creatie de programe pentru calculator prestarea efectiva a uneia dintre activitatile de creare de programe pentru calculator corespunzatoare ocupatiilor specifice mentionate in anexa la Ordin (i.e. administrator baze de date, analist, inginer de sistem in informatica, inginer de sistem software, manager de proiect informatic, programator, proiectant de sisteme informatice, programator de sistem informatic).

Ordinul din 2016 aducea o modificare substantiala si de o importanta majora atat pentru societatile nou infiintate sau reorganizate, cat si pentru ceilalti operatori economici al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), respectiv eliminarea pragului minim de 10.000 USD pentru venitul anual/angajat care beneficiaza de scutirea de impozit.

Noul Ordin a reintrodus acest prag. Astfel, pentru ca angajatii operatorilor economici al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator sa beneficieze de scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, este necesara inclusiv indeplinirea conditiei ca angajatorul sa fi realizat in anul fiscal precedent si sa fi inregistrat distinct in balantele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinata comercializarii ce au o valoare de cel putin echivalentul in lei a 10.000 EUR pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.

Cu toate acestea, societatile nou infiintate sau reorganizate se bucura in continuare de lipsa plafonului minim de venit, fiind exceptate de la obligativitatea indeplinirii acestei conditii pentru anul infiintarii si pentru anul fiscal urmator, respectiv pentru anul in care s-a produs operatiunea de reorganizare.

Noul Ordin precizeaza similar reglementarii din anul 2015 faptul ca scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor nu este conditionata de contributia fiecarui angajat la realizarea plafonului minim de venit.

Similar articles

New increase of the minimum gross wage (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 1010 din data de 16.12.2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut a crescut de la 2.080 lei la 2.230 lei/luna. Aceasta suma nu include sporuri sau alte …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article