In M.Of. nr. 171 din data de 7 martie 2016 a fost publicata Legea nr. 20/2016 pentru  modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Modificarile aduse de Lege vizeaza organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica prin utilizarea mijloacelor electronice, stabilind nu doar cote minime in acest sens, ci si sanctiuni dure pentru nerespectarea acestora.

Potrivit noii reglementari, autoritatile contractante au obligatia de a utiliza mijloace electronice pentru derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, precum si pentru achizitiile directe, astfel:

  • in anul 2016, cel putin 60% din valoarea totala a achizitiilor publice finalizate de autoritatea contractanta in cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice;
  • in anul 2017, cel putin 80% din valoarea totala a achizitiilor publice finalizate de autoritatea contractanta in cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice;
  • incepand cu anul 2018, 100% din valoarea totala a achizitiilor publice finalizate de autoritatea contractanta in cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice.

Incalcarea obligatiei de a utiliza mijloace electronice pentru derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, precum si pentru achizitiile directe, in conformitate cu prevederile antementionate, va constitui contraventie si va fi sanctionata cu amenda cuprinsa intre 50.000 lei si 100.000 lei.

 

Similar articles

Approval of the general framework of concession contracts for the natural gas distribution (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 284 din data de 15 aprilie 2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini (Hotararea). Cadrul general privind regimul juridic al contractelor …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article