In M.Of. nr. 171 din data de 7 martie 2016 a fost publicata Legea nr. 20/2016 pentru  modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Modificarile aduse de Lege vizeaza organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica prin utilizarea mijloacelor electronice, stabilind nu doar cote minime in acest sens, ci si sanctiuni dure pentru nerespectarea acestora.

Potrivit noii reglementari, autoritatile contractante au obligatia de a utiliza mijloace electronice pentru derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, precum si pentru achizitiile directe, astfel:

  • in anul 2016, cel putin 60% din valoarea totala a achizitiilor publice finalizate de autoritatea contractanta in cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice;
  • in anul 2017, cel putin 80% din valoarea totala a achizitiilor publice finalizate de autoritatea contractanta in cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice;
  • incepand cu anul 2018, 100% din valoarea totala a achizitiilor publice finalizate de autoritatea contractanta in cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice.

Incalcarea obligatiei de a utiliza mijloace electronice pentru derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, precum si pentru achizitiile directe, in conformitate cu prevederile antementionate, va constitui contraventie si va fi sanctionata cu amenda cuprinsa intre 50.000 lei si 100.000 lei.

 

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article