In M.Of. nr. 171 din data de 7 martie 2016 a fost publicata Legea nr. 20/2016 pentru  modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Modificarile aduse de Lege vizeaza organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica prin utilizarea mijloacelor electronice, stabilind nu doar cote minime in acest sens, ci si sanctiuni dure pentru nerespectarea acestora.

Potrivit noii reglementari, autoritatile contractante au obligatia de a utiliza mijloace electronice pentru derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, precum si pentru achizitiile directe, astfel:

  • in anul 2016, cel putin 60% din valoarea totala a achizitiilor publice finalizate de autoritatea contractanta in cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice;
  • in anul 2017, cel putin 80% din valoarea totala a achizitiilor publice finalizate de autoritatea contractanta in cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice;
  • incepand cu anul 2018, 100% din valoarea totala a achizitiilor publice finalizate de autoritatea contractanta in cursul anului respectiv, care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice.

Incalcarea obligatiei de a utiliza mijloace electronice pentru derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, precum si pentru achizitiile directe, in conformitate cu prevederile antementionate, va constitui contraventie si va fi sanctionata cu amenda cuprinsa intre 50.000 lei si 100.000 lei.

 

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article